Styrelse april 2018 - april 2019


Ny styrelse väljs vid årsmötet i februari som äger rum i samband med kvartalsmöte Q1. Vid detta möte presenterar valberedningen sitt förslag på styrelseledamöter och revisor, årsmötet väljer sen att bifalla eller föreslå andra ledamöter. Är du som medlem intresserad av att vara med och arbeta i styrelsen ska du kontakta valberedningen om detta i god tid innan årsmötet. Vi är en ideellt arbetande styrelse inom SAST med ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som fördelas inom styrelsen och det finns en beskrivning över vad ett styrelseuppdrag innebär. Prata gärna med någon av oss i styrelsen för att få veta vad ett styrelseuppdrag innebär.

Efter att styrelsens valts på årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte, vilket innebär att styrelsen internt väljer ordförande, kassör och övriga poster inom styrelsen. Styrelsemöten hålls 4-6 gånger per år där vi beslutar om kommande medlemsmöten, ekonomi och övrigt arbete vi ska syssla med. För varje medlemsmöte utses minst två personer som ansvariga för planering och arrangemang.


Styrelsen har beslutat om en policy för webblatsen som du kan läsa här (pdf).

Styrelsen

Mailadress

Roll

Ylva Ocklind

ylva at sast.se

Ordförande & DPO

Eva Persson

eva.persson at sast.se

Vice ordförande

Ewa Wagner Lundholm

ewa at sast.se

Sekreterare

Gun Ström Hagenfeldt

gun at sast.se

Kassör

Michael Albrecht

michael at sast.se

Sponsoransvarig

Mattias Östholm

mattias at sast.se

Styrelseledamot

André Pettersson

andre at sast.se

Styrelseledamot

Lisa Ivinskaia

liza at sast.se

Styrelseledamot

Viktor Laszlo

viktor at sast.se

Styrelseledamot

Jekaterina Arsalani Nejad

jekaterina at sast.se

Styrelseledamot

Anna Odhner

anna at sast.se

Styrelseledamot

Rickard Ridderström

rickard at sast.se

Styrelseledamot

Parisa Andersson

parisa at sast.se

Styrelsesuppleant

Jörgen Damberg

jorgen at sast.se

Styrelsesuppleant

Claes Richárd

claes at sast.se

Styrelsesuppleant

Revisor

Tommy Nilsson Hummelkläppen