Bokrecensioner

Här finns några bokrecensioner upplagda.

För recensioner på engelska hänvisas till www.grove.co.uk – avsnittet Books and Magazines

Tore Testledare – Allt du behöver veta om programvarutestning: David Pers

(Betyg 5+) ISBN 978-91-633-0393-7

Troget har jag följt David Pers figur Tore Testledare på www.testledaren.se. Därför gladde det mig mycket när jag fick veta att Tore Testledare nu finns i bokform.

David Pers har genom sin figur Tore lyft fram flera underhållande situationer i vilka många säkert kan känna igen sig. Bokens lättsamma utformning gör att man inte behöver ta sig mer än ett par minuter för att uppskatta den. Jag tror att alla inom testbranschen kan uppskatta bokens humor. Även om utvecklare och projektledare får sig en liten känga eller pik här och var så tror jag att de kan komma att dra på smilbandet när de bläddrar i boken.

Testbranschen behöver en bok som denna. Vi kan inte gå runt och vara allvarliga hela tiden. Dessutom tror jag att den humor som Davids bok bjuder på kan bidra till att vi medvetet eller omedvetet tar till oss de underliggande seriösa poänger som finns på de flesta sidor.

Boken passar perfekt att ha liggande på skrivbordet som humörs- och inspirationshöjare för så väl testare som besökare.

Mina personliga favoritsidor i boken är ”Tore Testledare fact” 1, 2 och 3 samt ”Klantiga kannibaler”

Av Anna Hoff, anna.o.hoff at gmail.com

Boken kan beställas på http://testledaren.se/

Testledning - inspirerande testerfarenheter: Pers/Ölund
(betyg 5) ISBN 978-91-633-0392-0

David Pers och Mikael Ölunds debutbok Testledning – Inspirerande testerfarenheter innehåller mängder av erfarenhetsbaserade tips och tricks om hur man lyckas med test som testledare i systemutvecklingsprojekt och i förvaltningsorganisationer.

Författarna vill att vi läsare ska uppleva boken som om vi sitter och diskuterar uppkomna situationer och lösningar med en testledarkollega. Avsikten är alltså inte att skapa en teoretisk grundbok om test, utan att istället använda deras respektive över tioåriga praktiska erfarenhet inom området för att beskriva hur man bäst hanterar avgörande testledningsfrågeställningar.

I boken redogör de för hur testledare kan jobba för att skapa effektiva testteam och vad som är det viktigaste i en kommunikativ testplan. Vidare ger de goda exempel på hur testmiljöer kan användas för att maximera effekten av gjorda investeringar och varför integration är den ofta bortglömda framgångsfaktorn i en systemutvecklingsinsats. Leveranshantering och felhantering driver projektarbetet framåt efter kodfrysning, vilket författarna förtjänstfullt ger flera exempel på. Avslutningsvis berättar de hur samverkan med utvecklare och beställare bäst gynnar testgenomförandet, vikten av acceptanstester och pilotdrift samt när man ska och när man inte ska använda alla slags testverktyg.

Trots att jag som före detta kollega till författarna har haft förmånen att jobba tillsammans med dem i flera projekt som tas upp i boken, hittar jag flera nya idéer och exempel i boken. Till exempel hur man kan använda temadagar som ett sätt att skapa en lagkänsla i projektet och för att ta ett språng framåt inom ett eftersatt eller högprioriterat område, eller motiv till varför man som testare inte ska leta fel (utan istället samla information). Ännu ett exempel finns inom testtäckning, ett lika vitalt som svårt område. Kvalitetssäkring av testtäckningen och prognostisering av hur många fel som återstår i tillämpningen underlättas enligt författarna genom att använda inbyggda skenfel, vilket de tydligt visar hur man gör.

Förutom praktiska exempel på upplevda situationer och viss teori börjar varje kapitel med en lättsmält, rolig och tänkvärd seriestripp som visar på typiska situationer eller hur en framgångsrik testledare agerar. Bokens största förtjänst skapas genom att författarna tar ställning och står för sina åsikter som erfarna och uppskattade testledare. På så sätt kompletterar boken de böcker som skildrar forskningsläget inom testområdet. Jag ger därför mina varmaste rekommendationer att läsa boken till alla praktiserande och blivande testledare som önskar ta del av handgripliga och direkt användbara råd om hur man lyckas som testledare.

Av Magnus Lindblom, magnus.lindblom at seb.se

Boken kan beställas på: www.ddp.se

Testdesign för programvara: Ryber (betyg 5) ISBN 91-976062-1-9

Äntligen en testbok på svenska som går lite mer på djupet. Boken är genomarbetad och lättläst och en fröjd att läsa både i de avsnitt som är generella och de som är mer specifika. Som titeln utlovar har boken ett tydligt fokus på testdesignen men den ger även dig som läsare en heltäckande bild av test av programvara. Boken känns fräsch och aktuell och det finns till och med ett kapitel om utforskande testning (exploratory testing) skrivet av den amerikanska testgurun James Bach. Det finns gott om tips och exempel samt även en del övningar vilket gör att boken bör lämpa sig ypperligt för undervisning i test, något som saknas i branschen. Köp den och använd den som ett stöd i det dagliga arbetet. Jag har redan tillämpat en del av det jag lärt mig ur boken.
Av Gun Ström, arbetar som testledare på AMS IT-enhet och har haft förmånen att läsa ett förhandsexemplar av boken.
Boken finns att köpa på www.uppkopplat.se/butik
Recension i CS 2006-09-29 sidan 23 (pdf)

Denna bok finns numera för gratis nedladdning från www.ryber.se

Test och kvalitetssäkring av IT-system: Eriksson ISBN 91-44-03067-3

Eftersom vi har svenska som företagsspråk så välkomnar vi på AMS IT-enhets systemsektion den första svenska testboken extra mycket och den inspirerade oss att starta en bokcirkel. Boken handlar om grunderna i test och kravarbete och är därför lämplig som introduktionsbok för personer som på något sätt berörs av testarbete, men även vi som har arbetat flera år med test har upplevt den värdefull. Den har givit oss bra tips i vårt testarbete och vi har bl a lärt oss om flera praktiska testtekniker, om aktiviteter i testprocessen och nyttan av och metoder för granskning av dokumentation och kod. Vill du läsa rapporten från bokcirkeln kan du höra av dig till mig.
Av Gun Ström AMS IT-enhet, för deltagarna i bokcirkeln (gun.strom at ams.amv.se).

Lessons Learned in Software Testing: Kaner, Bach, Pettichord (betyg 5) ISBN 0-471-08112-4

Det som är mest spännande med boken är att det känns som att ha ett samtal med världens bästa testare där de tar upp olika problem som de dykt på under sin verksamma tid. Nej det är ingen lärobok för nybörjare. För den som verkligen vill lära sig om test är den ovärderlig. Ni som tittat på recensionssidan tidigare märker att betyget halkat upp ett steg. det är helt enkelt så att ju mer jag läser boken - desto bättre blir den! 293 tips på 263 sidor – det säger sig själv att de flesta tipsen är rätt korta. Det är en blandning av kortare och längre lektioner där vissa kan tillämpas i verkligheten och en del är rätt banala tips. Exempelvis Lektion 67: Rapportera felen direkt. Vänta inte tills imorgon, då glömmer du bort detaljerna. Dessutom så tror din testledare att det inte finns några fel om du inte rapporterar dem. Banalt men ändå viktigt att fundera på. Striden om exploratory testing (stödd av författarna) vs. scripted testing tas upp. Boken bygger helt på författarnas egna upplevelser och alla lektioner stämmer inte alltid – vissa av dem talar till och med emot varandra - men det är också syftet att visa att sanningen beror på sammanhanget! Jag använder den som allmän inspirationskälla då jag skriver kursmaterial.

Test Design for the Practitioner (betyg 5) ISBN 1-58053-791-X

En alldeles utmärkt bok som i detalj går igenom många av de viktigaste grundläggande teknikerna för testdesign. Mycket lättläst och med många bra exempel. Den bästa boken på engelska. Ska du bygga testfall – köp boken! Stycket om tillståndsgrafer är svagt, läs istället harry robinsons hemsida www.model-based-testing.org

TPI (betyg 5) ISBN 0-201-59624-5

Ett måste i varje seriös testspecialists bokhylla. En praktisk steg för steg beskrivning av hur du förbättrar testprocessen. Själv har jag den som inspirationskälla till nästa aktivitet på företaget och samtidigt min egen utbildningsplan. Observera att boken innehåller en beskrivning av olika testområden och vad som måste uppfyllas inom varje område för att nå en viss nivå. Däremot så är det ingen lärobok inom test, då hänvisas istället till boken TMAP som stödjer TPI fullt ut. Ett tips är att köpa båda böckerna – ibland finns det paketpris på Amazon.

Software Testing in the Real World: Ed Kit (betyg 4) ISBN 0-201-87756-2

En liten nätt bok på 240 sidor som handlar om förbättring av testprocessen. Den är lättläst och översiktlig och utgår från en variant av V-modellen som kallas ”The Dotted-U Model”. Modellen går ut på att visa hur varje del i kravställning och utveckling har en motsvarande aktivitet i test. Boken passar bra som introduktion för dig som vill lära grunderna inom test men är även ett bra uppslagsverk för den mer erfarne testaren. Rekommenderas till ditt personliga referensbibliotek.

Testing Computer Software: Cem Kaner et al. (betyg 4) ISBN 0-471-35846-0

Denna bok marknadsförs med devisen ” Mest sålda testbok genom tiderna”. Det är uppenbart att författarna har en gedigen erfarenhet av test, de har fyllt boken med en massa smått och gott. På dryga 500 sidor beskrivs ett brett spektrum av test från detaljer i testdesign till felhantering och testledning. Det är naturligtvis svårt att täcka in allt i en enda bok och det kan ibland kännas lite ostrukturerat då de försöker få in så mycket som möjligt. Men köp den gärna och ha som uppslagsbok, läs ett nytt avsnitt för att få idéer.

TMAP (betyg 3) ISBN 0-201-74571-2

Denna bok ligger till grund för den teststandard som används i bland annat Holland, Belgien och Tyskland. Det är ett gediget uppslagsverk med instruktioner för allt från hur du skapar din teststrategi till hur du designar bra testfall. Har du certifierat dig enligt ISEB-standarden kommer du att känna igen dig i det mesta. Fördelen med TMAP är att du även kan använda boken som uppslagsverk då du vill gräva dig ner i varje enskild del. Boken är ganska tjock och väldigt gul, ett tips är att inte försöka läsa den från pärm till pärm på en gång utan att plocka en del i taget. Minus är att den är dokumentations- och processtung och därför svår att implementera i verkligheten. Det finns ett intressant avsnitt som behandlar olika tekniker för testdesign. Det är en av okej översikt även om tekniken tillståndsgrafer saknas och vissa av de övriga teknikerna känns som att de överlappar varandra.

The Art of Software Testing: Glenford Myers (betyg 3) ISBN: 0-471-04328-1

Redan 1979 skrevs denna då banbrytande bok om test. Det har blivit något av en kultbok som ofta refereras till i modernare litteratur – det är faktiskt svårt att hitta en nyare bok om test som INTE har en referens till denna! Mycket av det som skrevs då är fortfarande lika aktuellt även om presentationen av det är lite tunt jämfört med den flora av litteratur som finns på området idag. Kul att ha hemma men behöver kompletteras med nyare litteratur. Har nyligen kommit ut en uppdaterad version 2005.

Black Box Testing (betyg 2) : Boris Beizer ISBN 0-471-12094-4

Ett sömnpiller! En mycket detaljerad bok med hundratals termer att lära in. Inte direkt något för nybörjaren. Upplägget är väldigt akademiskt och formellt. vill du gå in på djupet i logiska modeller och matematiska formler så är det här något för dig. Det finns säkerligen en liten grupp som har behov av att specificera komplicerade testfall men det känns knappast som en bok för den genomsnittlige testaren – snarare för den akademiskt utbildade specialisten med intresse för testhistoria. Dessutom så känns det ofta som när något intressant område dyker upp så finns det istället för en förklaring en referens till boken Software Testing Techniques av samma författare, denna bok har sedan flera år tillbaka varit slutsåld och i skrivande stund känner jag inte till om någon ny upplaga är planerad. den riktar sig dessutom mest till utvecklaren