2022-11-07 Höstmöte SAST Stockholm--FULLBOKATSAST Heldagsevent på plats i Bonnierhuset

Den sjunde november var det äntligen dags att ses fysiskt på plats igen. Det blev en dag av mingel och QA-relaterade berättelser från verkligheten.

Ämnet för dagen var testautomatisering och testdatahantering. Och vi har fick ihop en lista på talare som var beredda att dela med sig av sina insikter och erfarenheter kring dessa ämnen.Agenda

Tid Agendapunkt
08:00-
08:55
Registrering och morgonkaffe
08:55-
09:00
Kort introduktion till dagen av SAST-aktiva
09:00-
09:30
Ulf Furberg
Skatteverket
Avidentifiering - Testdata

Fiktivt persondata som kan erhållas från skatteverket gratis. Begrepp som avidentifiering, anonymisering och pseudonymisering, och att det är svårt att avidentifiera/anonymisera. Exempel och fallgropar som man bör undvika om man tänker jobba med eller jobbar med avidentifiering. Skatteverkets hantering av testdata.
Ulf Furberg
09:30-
10:00
Fredrik Mellgren
Regent Quality AB
Climbing up/down the pyramid

De olika testnivåerna och kampen för att få till pyramiden.
Fredrik Mellgren
10:00-
10:30
Förmiddagsfika, mingel och chans att träffa sponsorerna
10:30-
11:00
Michel Nass
Blekinge Institute of Technology
Equivalence-based widget identification

Automated GUI-based testing still struggles with similar problems as 30 years ago. The tools are hard to use and require programming skills. The test scripts are fragile and break easily with minor changes in the application under test (AUT). These problems are likely a contributing factor hindering GUI test automation's adoption in favor of testing GUI interactions manually. In this presentation, we will dig deeper into the problem and elaborate on why this type of automation is so challenging. I will also introduce a novel technique called equivalence-based widget identification and discuss if this technique can make this problem easier to solve.
Michel Nass
11:00-
11:30
Ferrie Wolff
Tricentis

AI-based test automation; the next generation of automation
Manual testing is becoming more costly and time consuming than ever before. To combat this, we’ve developed innovative and automated software testing through exploring a new approach to Artificial Intelligence (AI). In this session, we will be showcasing how AI and the Neural Optical engine can enables coders, businesspeople, and testers to reach stable automation through the next generation of automation technology.
Ferrie Wolff
11:30-
12:00
Jan Sahlström
AddQ
Visualisera din testautomatiseringsstrategi

När man tar fram en strategi finns en stor risk att det blir en massiv pappersprodukt som inte används aktivt inom organisationen. Genom att använda olika modeller kan man minska omfattningen på dokumentationen och korta tiden det tar att definiera, förstå och implementera strategin. Presentationen går igenom några olika modeller som kan användas som ramverk och exempel på hur de har använts i olika projekt samt lite tips och fallgropar som kan vara bra att ha koll på vid implementation av testautomatisering.
Jan Sahlström
12:00-
13:00
Lunch, mingel och chans att träffa sponsorerna
13:00-
13:30
Jonas Hermansson
IT Huset
Design Thinking
Att Design Thinking är en fantastisk metod och process att använda sig av när vi pratar UX och krav är vi nog alla överens om, men vad har det med test att göra? Mycket, visar det sig, då tester är nyckeln till att förstå användarens egentliga behov. Vi genomför därför tester i all faser av Design Thinking processen. Detta och lite till kommer vi att diskutera i under denna dragning.
Jonas Hermansson
13:30-
14:00
Eric Olheim
Valtech
Testnings relevans och utveckling inom ramverk och verkligheten
Testningens centrala roll i all produktutveckling/ tjänsteutveckling och hur det har varit något som skett i skymundan till idag då det är centralt för att kunna bedriva en seriös verksamhet.
Eric Olheim
14:00-
14:30
Anders M Olausson
Sopra Steria
Hur vi gick från testautomatisering till DevOps

Utmaningen med att skapa kvalitet i system är mycket mer komplex än bara krav och test. Många DevOps-team är oerhört duktiga på Development och Operations men svaga på kvalitetssäkring och DevOps är inte en roll utan ett arbetssätt. Vi erbjuder tjänsten Quality as a Service men vad innebär det egentligen? Det här är en presentation som tar upp hur vi angriper utmaningen ur ett kvalitetsperspektiv.
Anders M Olausson
14:30-
15:00
Eftermiddagsfika, mingel och chans att träffa sponsorerna
15:00-
15:30
Tid för sponsorer
15:30-
16:00
Martin Staal Boesgaard
PII Guard
The Journey Towards Good and Secure Test Data
This session is case oriented and is about the journey of Volkswagen Financial Services towards achieving good and accurate test data. We will take you through the challenges we met on the way and how we solved them and strengthened the quality of their test data. This session will give you insights on how to generate good, accurate and secure test data in an easy and efficient way in compliance with GDPR and the protection of privacy.
Martin Staal Boesgaard
16:00-
17:00
Elaine Eksvärd
Så får du folk att vilja lyssna!
Retorikexperter Elaine Eksvärd kommer under en timme ge dig verktyg du vill ha i den professionella men också privat. Svar på hemligheterna bra kommunikatörer har för att få folk att vilja lyssna. Hur tar man ordet snyggt? Vad skiljer extrovert retorik från den introverta - finns det verkligen en som är bättre. Hur använder man röst, kroppsspråk och ordval för att fånga rummet. Och hur får man även de besvärliga typerna att fängslas av budskapet? Det och mycket mer ger Elaine oss svar på den 7/11 på hennes öppna föreläsning. Varmt välkommen!
Ledarskapsutvecklare, retorikexpert, författare.
Elaine Eksvärd


MötessponsorerLokal

Hörsalen
Bonnier Conference center
Torsgatan 21, STOCKHOLMTidpunkt

2022-11-07, den sjunde november.AnmälanMötet blev fullbokat 2022-10-19
Vi hanterar inga efteranmälningar då deadline är satt utifrån konferensarrangörens krav på framförhållning för att hantera logistiken runt personal och mat.
Vi hanterar inte heller någon väntelista då anmälan till SAST är bindande och man kan inte avboka sig. Du kan överlåta din biljett till annan medlem.

Frågor om anmälningar kan mejlas till david at sast.seAnsvariga för mötet

Ülker Kaymakci – ulker at sast.se (mötesansvarig & talarfrågor)
Jörgen Damberg - jorgen at sast.se (Webbansvarig & mentor)
David Carell - david at sast.se (sponsoransvarig & talarfrågor)
Mårten Aronsson - marten at sast.se (talarfrågor)
Gun Ström – gun at sast.se (kassör)Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»