SSTB

SSTB, Swedish Software Testing Board, är ett av många nationella organ som är anslutna till ISTQB, International Software Testing Qualification Board.

» ISTQB, International Software Testing Qualifications Board, är ett internationellt organ som främjar test, dess utveckling och förståelse. ISTQB koordinerar nationella arbets- och intressegrupper och ansvarar för enhetlighet och överensstämmelse mellan innehållet i kursmaterialet och examen i de länder det gäller.

» SSTB (Swedish Software Testing Board) är den svenska representanten i ISTQB. Förutom att delta, driva och påverka ISTQB:s arbete ansvarar SSTB för översättning av kursplaner och ordlistor till svenska, ackreditering av kurshållare samt certifiering av testare i Sverige.

» SSTB