SAST Styrelse 2022-2023


Ny styrelse väljs vid årsmötet i februari som äger rum i samband med kvartalsmöte Q1. Vid detta möte presenterar valberedningen sitt förslag på styrelseledamöter och revisor, årsmötet väljer sen att bifalla eller föreslå andra ledamöter. Är du som medlem intresserad av att vara med och arbeta i styrelsen ska du kontakta valberedningen om detta i god tid innan årsmötet. Vi är en ideellt arbetande styrelse inom SAST med ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som fördelas inom styrelsen och det finns en beskrivning över vad ett styrelseuppdrag innebär. Prata gärna med någon av oss i styrelsen för att få veta vad ett styrelseuppdrag innebär.

Efter att styrelsens valts på årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte, vilket innebär att styrelsen internt väljer ordförande, kassör och övriga poster inom styrelsen. Styrelsemöten hålls 4-6 gånger per år där vi beslutar om kommande medlemsmöten, ekonomi och övrigt arbete vi ska syssla med. För varje medlemsmöte utses minst två personer som ansvariga för planering och arrangemang.


Styrelsen har beslutat om en policy för webblatsen som du kan läsa här (pdf)...

Styrelsen

Mailadress

Roll

Eva Persson

eva at sast.se

Ordförande & DPO

Reyhan Peksen

reyhan at sast.se

Vice ordförande

Ludwig Östlund

ludwig at sast.se

Sekreterare

Gun Ström

gun at sast.se

Kassör

David Carell

david at sast.se

Sponsoransvarig

Mattias Östholm

mattias at sast.se

Webansvarig

Ulker Kaymakci

ulker at sast.se

Medlemsansvarig

Jörgen Damberg

jorgen at sast.se

suppleant

Jonas Hermansson

jonas at sast.se

suppleant

Mårten Aronsson

marten at sast.se

suppleant

Johanna Väyrynen

johanna at sast.se

suppleant

Revisor

Tommy Nilsson Hummelkläppen