Tidigare Q-möten

2020 - 2021

Inga fysiska möten pga. pandemi. Två digitala möten hölls under 2021 i samarbete med SAST väst

2021-11-30

» Digital testkonferens av SAST Väst & SAST Stockholm

2021-05-19

» SAST digital spring meeting
(Zoom/YouTube)

2019

SAST Stockholm

» 2019-02-14 Q1 "Trends in testing: Continuous, Automation and AI"
(Lokal: Bonnier)

» 2019-04-25 Q2 "Testing joined with development"
(Lokal: Bonnier)

» 2019-10-03 - "SAST Oktobertestfest"
(Lokal: 7A vid Odenplan)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»

2018

SAST Stockholm

» 2018-02-15 Q1 "Från broms till turbo"
(Lokal: Bonnier)

» 2018-04-09 Q2 Samkörning med ICTS
OBS! Mötet planeras till Västerås

» 2018-09-20 Q3 "Tillbaka till framtiden- Inbyggd kvalitet med Lean filosofi"
(Lokal: Bonnier)

» 2018-11-22 Q4 "Defects and innovation"
(Lokal: Bonnier)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»

2017

SAST Stockholm

» 2017-02-16 Q1 "Teknisk test i stort och smått"
(Lokal: Bonnier)

» 2017-04-27 Q2 "What's in front?" + Årsmöte
(Lokal: Bonnier)

» 2018-09-21 Q3 "Vad bubblar mest inom test?"
(Lokal: Bonnier)

» 2018-11-23 Q4 "Att leda Qvalité med inspiration"
(Lokal: Bonnier)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»

2016

SAST Stockholm

» Q1 är inställt

» 2016-04-14 Q2 "Gränslös QA" + Årsmöte
(Lokal: Bonnier)

» 2016-09-15 Q3 "Verktygsexpo"
(Lokal: Bonnier)

» 2016-11-24 Q4 "Hållbar test"
(Lokal: Bonnier)

SAST Väst

» 2016-03-29 Q1 Now you see it

SAST Öresund

» 2016-05-31 Q2 Temakväll

SAST Värmland

»

SAST Örebro

» 2016-05-17 Q2 DevOps + Årsmöte

» 2016-10-04 Q3 CI/CD och Performance Test Process Automation

2015

SAST Stockholm

» 2015-02-19 Q1
How to improve software quality - Continuous Integration

» 2015-04-16 Q2 Tekniklingo för testledare

» 2015-10-22 Q20 Moving testing forward

SAST Väst

» 2015-10-20 Q3 Test EXPO

SAST Öresund

» 2015-03-26 Q1 Security Testing

» 2015-09-24 Q3 Krav och Metrics i Test Processen

» 2015-12-01 Q4 Testprocessen; Förväntningar och Verkligheten!

SAST Värmland

» 2015-12-14 Q4 Frukostmingel med föredrag

SAST Örebro

» 2015-09-22 Q3 Utforskande testning

» 2015-11-24 Q4 NMT - E-hälsa

2014

SAST Stockholm

» 2014-02-20 Q1: Prestandatest och Testautomatisering + Årsmöte

» 2014-04-02 Q2: Test i förvaltning

» 2014-09-11 Q3: Bädda för test

» 2014-12-04 Q4: Strategi, organisation och ”lite politik"

SAST Väst

» 2014-03-12 Q1: Mobiltestning

» 2014-05-15 Q2: Open Session & AW

» 2014-09-23 10-års jubileum!

» 2014-12-03 Q4: Testautomatisering och Continuous Delivery

SAST Öresund

» 2014-03-26 Q1: Mobile Testing

» 2014-09-14 Q3: Agile Tester/Acceptance Testing

SAST Värmland

SAST Örebro

» 2014-03-26 Q1: Visuell problemlösning + Årsmöte

» 2014-06-03 Q2: Verktyg samt testautomatisering

» 2014-09-10 Q3: Open space

» 2014-10-10 Q4: Automation && spelappar

2013

SAST Stockholm

» 2013-02-21 Q1: Mobilt + Årsmöte

» 2013-04-18 Q2: Acceptanstest

» 2013-09-12 Q3: Internationellt

» 2013-11-14 Q4: Agilt

SAST Väst

» 2013-03-13 Q1: Drömmarnas afton

» 2013-05-23 Q2: How to Get What You Really Want from Testing

» 2013-09-17 Q3: ”Inspirationskväll” + Mingel

» 2013-11-26 Q4: Forskning och innovation

SAST Öresund

» 2013-03-14 Q1: Testers skills

» 2013-05-14 Q2: Icke-funktionell testning

» 2013-09-24 Q3: Testledning

» 2013-12-10 Q4: Riskbaserad testning

SAST Värmland

» Q-möten

SAST Örebro

» 2013-03-20 Q1:

» 2013-05-30 Q2:

» 2013-09-25 Q3:

» 2013-11-21 Q4:

2012

SAST Stockholm

» 2012-02-23 Q1
- Standarder + Årsmöte OBS!

» 2012-04-19 Q2
- Agilt

» 2012-09-13 Q3
- Test av standardsystem

» 2012-11-22 Q4
- Säkerhetstester

SAST Väst

» 2012-02-21 Q1

» 2012-05-09 Q2

» 2012-10-03 Q3

» 2012-11-28 Q4

SAST Öresund

» 2012-02-09 Q1
Testbara krav!

» 2012-05-10 Q2
Exploratory Testing

» 2012-09-19 Q3
Säkertstestning

» 2012-12-04 Q4
Testautomatisering

SAST Värmland

» Q-möten

SAST Örebro

» 16/11 Uppstartsmöte

2011

SAST Stockholm

» 2011-02-24 Q1
- Test - Testledning + Årsmöte OBS!

» 2011-04-14 Q2
- Testning i en lättrörlig (agil) värld

» 2011-09-15 Q3
- Testning med verktygsstöd

» 2011-11-17 Q4
- Testning ur ett användarperspektiv

SAST Väst

» 2011-02-09 Q1
- Att testa en produkt innan den finns och Vad kan man kräva av framtidens testverktyg i Agila projekt

» 2011-05-19 Q2
- xBTM samt konsten att misslyckas med din offshore-testverksamhet

» 2011-09-28 Q3
- Ledarskap

» 2011-12-07 Q4
- Senaste nytt inom test

SAST Öresund

» 2011-03-17 Q1
- Är ”QA & Test” likt ”Chicken & Egg”

» 2011-05-04 Q2
- Test in general

» 2011-09-29 Q3
- Agila metoder i praktiken

» 2011-12-08 Q4
- Off-shore Tester: Möjligheter och utmaningar

2010

SAST Stockholm

Jubileumsåret

» Q1 2010-02-18
- Att nå fram med testbudskapet + Årsmöte

»Q2 2010-04-22
- Tekniknära testning / praktikfall

»15-årsjubileum

SAST Väst

» Q1 2010-03-26
- James Bach

» Q2 2010-05-26
- Agilt och utforskande tester

» Q3 2010-09-23
- Test i förändring

» Q4 2010-11-23
- Forskningsrön om agil utveckling

SAST Öresund

» Q2 2010-06-09
- Krav och test i agila processer

» Q3 2010-09-23
- ET och agila processer

SAST Värmland

» Q2 2010-04-23
- Torbjörn Ryber: Utforskande testning

» Q3 2010-09-24
- "KauNet: Ett verktyg för test av nätverksapplikationer " och "Fem steg till kreativ testning".2009

SAST Stockholm

Årets tema:
Test(r)evolution - steget mot framtiden

» Q1 2009-02-19
- Framtidens testning + Årsmöte

» Q2 2009-05-12 OBS! Tisdag
- Framtidens testkompetens

» Q3 2009-09-16
- Testning av framtidens system

» Q4 2009-11-19
- Framtidens testorganisation


SAST Öresund

» Q1 2009-02-25
- Test diplomacy

» Q3 2009-09-24
- Framtid och tendenser

» Q4 2009-11-25
- Testverktyg


SAST Väst

» Q1 2009-03-05
- Säkerhetstest

» Q2 2009-05-13
- Open Source – Automatisering & Verktyg

» Q3 2009-09-10
- Open source - Test management & process TPI

» Q4 2009-11-26
- Safety-critical testing

2008

SAST Stockholm

» Q1 2008-02-07 - Förändringsledning

» Q2 2008-05-08 - Effektstyrning och mätetal

» Q3 2008-09-16 - Verktygstema

» Q4 2008-11-20 - Kravens roll för test


SAST Väst

» Q1 2008-03-05 - Testautomatisering ...

» Q2 2008-05-15 - Krav; Pre-project ...

» Q3 2008-09-23 - Prestandatestning
(OBS! ändrat datum)

» Q4 2008-11-12 - Process i praktiken

» Q1 2009-03-05 - Säkerhetstest


SAST Öresund

» Q3 2008-09-24 - Defining the profession.../ regressionstestning...

» Q4 2008-11-25 - Automated SAP testing.../ Agile...


2007

SAST Stockholm

» Q1 2007-02-08 - Sweden STAR

» Q2 2007-04-24 – Agila metoder/arbetssätt

» 2007-05-31 – Extra event

» Q3 2007-09-20 – Avancerad testning

» Q4 2007-11-15 – Omvärldens syn på test

SAST Väst

» Q1 2007-03-07 - Testmetoder

» Q2 2007-05-23

» Q3 2007-09-12- Automatiserad testning

» Q4 2007-11-29 - Kreativ testning

SAST Öresund

» Q4 2007-11-14 - Testautomatisering


2006

SAST Stockholm

» Q1-möte 2006-02-16

» Q2-möte 2006-05-04

» Q3-möte 2006-09-21

» Q4-möte 2006-11-16

SAST Väst

» Q1-möte 2006-02-24

» Q2-möte 2006-05-31

» Q3-möte 2006-09-06

» Q4-möte 2006-11-01

2005

» Q1-möte 2005-02-17

» Q2-möte 2005-05-19

» Q3-möte 2005-09-22

» Q4-möte 2005-11-10

1995 - 2004

» Lista

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»