Länkar

Här finns länkar till ett antal testrelaterade sidor, om du hittar en länk som inte fungerar, skicka ett mail till webbansvarig.

Enkät om ISTQB Advanced Level från SSTB

ISTQB har satt sin prägel i Sverige. Vi ser att fler och fler arbetsgivare och myndigheter sätter krav på att sökande har eller att man vid upphandlingar ska ha ISTQB-certifikat, och då avses Foundation Level. Det visar sig också om man jämför Sverige med omvärlden så har vi fler certifikat på Foundation Level än många länder, t.o.m. de som är välutvecklade och har större folkmängd.

Men när det gäller Advanced Level (Test Manager, Test Analyst och Technical Test Analyst) är vi inte alls lika framträdande. Det är ju där den praktiska tillämpningen av test lyfts fram och då har vi inte samma nivå längre.

Vi har därför sammanställt en enkät för att kunna förstå varför intresset, eller vad det är, inte finns för Advanced Level i Sverige på samma sätt som i andra delar av världen.

Nu vill vi nå så många som möjligt för att svara på den!

http://www.sstb.se/se/start/enkät-om-istqb-advanced-level-23678528