Välkommen till SAST!

Vill du anlita en av framtidens testare gratis?

På Yrkeshögskolan Jensen Education utbildas just nu Testledare/Testare som avslutar sin utbildning (300p) med en praktikperiod på 12 veckor med start 7’e September 2015. Förutom kunskaper om Test ingår kurser om Krav, Programmering, Databas, Testverktyg och Projektarbete.

Eleverna börjar snart skicka ut sina förfrågningar med Personligt brev och CV till intresserade företag. För samhället, IT företagen och eleverna är det ett Win-Win tillfälle. Har du tips om företag/organisation som har behov av eller tycker att det är viktigt att ställa upp för framtidens testare, kontakta utbildningsledare monica.sahlberg@jenseneducation.se ; 070-091 37 09

Enkät om ISTQB Advanced Level från SSTB

SAST har samarbete med högskolor/akademin och stödjer projektet PROMPT som finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. Syftet är att i samarbete mellan akademi och industri etablera ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv.
PROMPT är ett öppet initiativ som välkomnar ytterligare företag och lärosäten. Här kan du läsa mer om utbildningen (press relesae samt flyer)

Vår systerförening SSTB har sammanställt en enkät runt ISTQB Advanced Level som de gärna vill ha så många svar på som möjligt! Så ifall du har möjlighet så passa gärna på att svara på frågorna genom att följa den här länken samt för att läsa mer om själva undersökningen!

 

Mötessponsor

Kommande mötes huvudsponsor (Stockholm):
Föregående mötes huvudsponsor (Stockholm):

Webbsponsorer