Lokalavdelningar

SAST ser gärna att testnätverk byggs över hela Sverige. Kanske just du har drivkraft att starta verksamhet nära dej? Kontakta i så fall någon i Styrelsen.Här finns länkar till webbsidor för de lokala föreningar som är aktiva idag.