Q-möten

Som medlem i SAST inbjuds du att delta på de konferenser och möten vi anordnar. Information om mötestema, plats, pris och sista datum för anmälan presenteras per mötestillfälle.

S A S T Stockholm

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Fr o m 2016 är det endast kortbetalning som gäller. Vi fakturerar inte längre deltagare av administrativa skäl.

BETALNINGSLÖSNING SAST STOCKHOLM VIA EVENTSYSTEMET TRIPPUS
Med anledning av frågor från medlemmar meddelar Trippus följande:
Kortbetalningen i Trippus är säker, all kortinformation skickas alltid krypterat. Trippus använder betalväxelns eget betalfönster. Inga kortuppgifter mellanlagras eller hanteras i Trippus system utan kortinformationen anges direkt i betalväxelns betalfönster. Betalfönstret ligger inbäddat i Trippus registreringsflöde och därför visas en http-adress i webbläsarens adressfält, men urlen till själva betalfönstret är https och all trafik mot betalväxeln är krypterad. Det här är inte alls en ovanlig uppsättning och betalväxelns betalfönster används i en mängd olika sammanhang på liknande sätt även utanför Trippus. Hanteringen av kortuppgifter är mycket hårt reglerad och alla parter som hanterar kortinformation genomgår regelbundet utredningar där efterlevnad av regelverket verifieras. Alla parter som hanterar kortinformation måste tex vara PCI-certifierade vilket innebär att de uppfyller kraven för PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). De betallösningar som Trippus använder är fullt PCI compliant och uppfyller alla säkerhetskrav som ställs. Kryptering av all trafik är ett grundläggande sådant krav och era kunder kan tryggt betala via Trippus registrering utan risk för att kortuppgifter kommer i orätta händer.
Mvh,
Per Thorsélius • COO • Trippus Event Solutions • +46 (0)73 427 42 65 • www.trippus.com

S A S T Väst forum för inbjudan till möten

Inbjudan till alla Q-möten i SAST Väst skickas ut via Meetup, se http://www.meetup.com/SAST-Vast/ för anmälan och mer information.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2019

SAST Stockholm

» 2019-02-14 Q1 "Trends in testing: Continuous, Automation and AI"
(Lokal: Bonnier)

» 2019-04-25 Q2 "Testing joined with development"
(Lokal: Bonnier)

» 2019-10-03 - "SAST Hösttestfest"
(Lokal: inte bestämt)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»