SAST Stockholm Q1 2007-02-08

Tema - SwedenSTAR

Presentationer:

Magnus Einarsson (ppt)

Torbjörn Ryber presentation (ppt) + exempel (xls)

Bjarne Tveit (ppt)

Mikael Carlsson (ppt)

Per Runeson presentation (ppt) + artikel (pdf)

Mingelskola - Ingela Nilsson (pdf)

Huvudsponsor

Första mötet för året hade som tema att presentera de svenska framförandena från senaste EuroSTAR som ägde rum i Manchester 2006. Detta "SwedenSTAR" har blivit en tradition och fortsätter att vara populärt bland SASTs medlemmar. De tre svenska talarna från den europeiska konferensen slöt upp mangrant och kompletterades med ytterligare talare från den svenska testvälden.
Magnus Einarsson var först ut med att slå ett slag för att införa andra "community tools" än MSN och ICQ då detta är bättre säkerhetsmässigt och för att den typen av verktyg effektiviserar kommunikation och samarbete i teamet.
Torbjörn Ryber berättade, på ett humoristiskt sätt, sin syn på testdesign och uppmuntrade alla testare att lära sig modellera, lära sig testtekniker, läs om test, gå kurser och var flexibel och anpassa dig till situationen.
Michael Carlsson gav oss en bild av begreppet "effektstyrning" dvs. att sätta fokus på användning av produkten och på att denna användning skall ge önskade effekter.
Bjarne Tveit lockade till många skratt med sin presentation om hur Stockholms vägtullar testades med de konsekvenser orsakas direkt av att projektet var politikerstyrt. Hur testar man om en betalstation klarar av att registrera en bil som kör för fort utan att själv åka dit för fortkörning?
Per Runesson gav oss inblick i vad som pågår på Lunds universitet i ämnet test genom att presentera sin forskningsrapport om unit testing med tips att ta med sig till sin egen organisation.

SAST fortsatte på sin inslagna bana att ge testare påfyllning inom ämnet personlig utveckling genom att avsluta dagen med "Mingelskola" av Ingela "Mingela" Nilsson. Vi fick lära oss att sätta upp mål för mingel, inleda, samtala och framför allt avsluta. När man minglar ska man hinna med så många personer som möjligt. Avsluta snabbt när du träffar en manglare - ta i värsta fall en gisslan!

Tack till alla engagerade SASTmedlemmar, till sponsorer och till Bonnier conference som satte pricken över i:t med sin goda citronlax!
/Gun
för SAST

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»