SAST Stockholm Q3 2007-09-20

Tema - Avancerad testning (uppdaterad 2007-09-18)

Presentationer:

Carl-Johan Nordh (pdf)

Anders Claesson (pdf)

Per Wallquist (ppt)

Lauri Pietarinen (ppt)

Robert Feldt & Richard Torkar (pdf)

Mieke Gevers (pdf)

Huvudsponsor

SAST Q3-möte hade temat "Avancerad testning". Dagen innehöll presentationer om flera olika ämnen som gör testarbetet avancerat. Arrangemanget var delvis ett samarrangemang med EuroSTAR som i år går av stapeln i Stockholm. Efter det inledande välkomnandet och SAST-informationen kom Mieke Gevers från aQis i Belgien och informerade kort om EuroSTAR-konferensen, dess teman och huvudpresentationer.

Först ut på en riktig presentation var Carl-Johan "Jojo" Nordh från huvudsponsorn Knowit. Han presenterade ett sätt att synliggöra sin testkompetens och fungera som en ledstång i sin egen yrkesutveckling. Referenserna till världsmästaren Annie Seel och hennes medalj satte sig i minnet, liksom den kompetensmedalj som var det analoga resultatet i testsammanhang.

Därefter berättade Kent Osbjer och Robert Johansson från AddQ om ett annorlunda projekt åt Försvarsmakten. Vi fick en tydlig inblick i de svårigheter det innebar att arbeta dels åt militären, men också med komplexa system, fixa deadlines och små team. Efter detta gavs en inblick i hur man börjat att ta sig an problematiken med SCRUM och vilka erfarenheter man hittils dragit (projektet är ännu inte klart). Kent och Robert fick många frågor från församlingen. Under fikat besökte deltagarna sponsorerna Knowit, EuroSTAR, Enea, Validate och IBMs bort, liksom bokbordet där den nyaste testboken på svenska presenterades.

Innan lunch hann Anders Claesson från Enea muntligt presentera valda delar av ett digert material om hur det fungerar att arbeta med exploratory testing och testing charters. Presentationen i dess helhet finns på denna webbplats och den bör vara utförlig nog att förstås även av de som inte var med. Anders slutade tidigt för att ta emot frågor, men frågestunden fick ändock avslutas i förtid för att vi skulle hinna med vår lunch.

Efter lunchen presenterade Per Wallqvist från Modul 1 hur man, under hans tid på Alecta, hade löst sin brottning mot det komplexa testdataproblem som bland annat drabbar försäkringsbranschen. Man hade genomfört en utvärdering av olika verktyg och valt ett verktyg kallat Optim. Lauri Pietarinen bistod genom att, på sjungande finlandssvenska, presentera hur det verktyg som Alecta valt för testdatahantering fungerade.

Innan fikat hade Robert Feldt och Richard Torkar från Blekinge tekniska högskola en kortare talartid för att berätta att man sökt medel för att starta en forskarskola inom verifiering och validering. Dessutom förklarades en idé och en önskan om att närma den akademiska världen till näringslivet, där båda sidor skulle gå styrkta ur mötet. Under fikat hölls de båda forskarna kvar i salongen av en ivrig åhörarskara.

Efter eftermiddagsfikat drog EuroSTAR en vinnare av en gratis konferensplats och sedan tog Mieke Gevers till orda igen och berättade genom sin långa erfarenhet om sin syn på avancerad testning och om de drömmar och önskemål på framtida testverktyg man kunde ställa. Att automatisera testfallsskrivandet vore en dröm var en av slutsatserna. Presentationen behandlade även organisatoriska scenarion förr och nu samt testprocessutvecklingen de senaste tio åren. Mieke slutade lite tidigt och vi tog en teknisk paus, något förlängd av tekniska bekymmer.

Richard Engberg tog till orda redan innan de presentationstekniska detaljerna var lösta. Framför en skärm som inledningsvis var helt svart rullades en fantastisk berg-och-dalbane-aktig historia upp på bredaste stockholmska och under massor av rullande skratt och häpna blickar. Richard berättade historien om hur man naivt och oerfaret tog sig an en segelskuta som under stora vedermödor, tur och törnar i sig skulle bli en framgångssaga som Pripps-skeppet.

Dagen avslutades med en möjlighet till praktik för mingelskolan som tidigare varit arrangerad på ett SAST-möte. Under detta tillfälle som sponsrades av huvudsponsorn Knowit passade de även på att lotta ut tvenne spelkonsoler. Folk dröjde kvar länge och bytte minglade erfarenheter och visitkort. Ett givande SAST-möte kunde inte slutat bättre.

Jörgen Damberg
(representerande SAST styrelsen)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»