SAST Stockholm Q4 2007-11-15

Tema - Omvärldens syn på test

Presentationer:

Joachim Bäcker (ppt)

Gunilla Stjernlid (ppt)

Sam Lund (ppt)

Connecta (ppt)


Huvudsponsor

En vintrig november dag samlades knappa 130 personer för att ta del av hur omvärlden ser på test, som var dagens tema. Utanför hörsalen var några sponsorer samlade för att presentera sin testverksamhet för åhörarna.

Dagen började med ett föredrag av Joachim Bäcker från ”Donald Davies & Partners” som handlade om kravhantering kontra test. Joachim förklarade vikten av en väl strukturerad och beskriven kravprocess. Han påpekade också hur viktigt det är med ett gott samarbete med dem som ska planera och genomföra testerna/verifieringarna.

Nästa föredrag hölls av Gunilla Stjernlid från ”SEB” och hade titeln ”Test - ett nödvändigt ont eller ett måste för ett lyckat projekt? En presentation om test utifrån ett projektledar-perspektiv”. Efter Gunillas mångåriga erfarenhet som projektledare hade hon erfarenheten att det är vikigt med rätt Testledare kompetens inom och under dom olika projektfaserna. Hon har också lärt sig, att bra planerade och genomförda tester borgar för en kvalitativ leverans från projekten.

Efter lunch tog Sam Lund från ”CNB Systems” vid och höll ett föredrag om hur viktigt det är att förstå och bevaka kundens förväntan på vad hon får levererat. Sam poängterade också vikten av att ha en ”QA”-ansvarig. Dessa tre föreläsare engagerade publiken och många frågor ställdes till föreläsarna både under föredragen och efter.

Slutligen fick vi höra ett föredrag där Johan Nilsson berättade om sina äventyr, allt från cykling till Sahara och bergsbestigning av Mount Everest. Johan fastslog att om man bestämt sig för något och planerar väl så lyckas man. Johans föredrag fick verkligen oss i publiken och börja fundera på våra egna mål och visioner.

Efter konferensen bjöd IBM Rational på mingel.

Vi tackar våra föredragshållare och sponsorer för en mycket givande dag.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»