SAST Väst Q4 2007-11-29

Tema - Kreativ testning & systemverifiering


Program
Effektiviserad systemverifiering med Modellbaserad Testning (MBT) och Hardware-in-the-loop (HIL) av Martin Nilsson (Volvo Cars)
Where Testing Creativity Grows av Rikard Edgren (TIBOC Spotfire Division)

Tid

Datum: 29 november
Tid: 08:30 – 11:30

Plats

Plats: Navet, Lindholmen Science Park


Mötessponsor


Anmälan

senast 22 november till sast-west-seminarium@jernberg.info