SAST Stockholm Q2 2008-05-08

Tema - Effektstyrning och mätetal

Presentationer:

Darja Isaksson (pdf)

Jonas Hermansson (pdf)

Andy Redwood (pdf)

Tone Molyneux

Mötessponsor

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2020

SAST Stockholm

» 2020-11-12 SAST Autumn meeting "Shift happens!" is C A N C E L E D

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»