SAST Stockholm Q3 2008-09-16

Tema - VerktygstemaPresentationer

Annika Müller - QC på SEB
Hartger Ruijs - Borland och test services
Extenda - testautomatisering
Dag König, Olov Matsson, Magnus Timner - TFS inom test och belastningstest
Peter Habram - Ett verktyg blir till
John Smith - Building and testing secure web applications
Helena Lind - Testautomatiseringscenter

Agendan för dagen

Agenda för SAST Q3-möte 2008-09-16
TidAgendapunkt
09:00-09:10

SAST styrelse
Välkomnande och introduktion till dagen

SAST nya styrelse presenterar temaämnet, talarna och sponsorerna.

09:10-09:50

Annika Müller
Organisationsvid användning av Quality Center

Hur arbetar vi med QC i en organisation dvs inte bara i ett projekt? Vårt mål är att förenkla och effektivisera förvaltningen av QC bl a genom en gemensam kod, hålla en gemensam mall för enklare uppföljning med en rimlig flexibilitet för enskilt projekt, ge återanvändning en chans mellan projekt och förvaltning och därmed arbeta med QC även i förvaltning, hålla våra medarbetare uppdaterade genom utbildning, stödja vår systemutvecklingsprocess genom att anpassa QC efter processen samt att hela tiden ha ev uppgraderingar i bakhuvudet när vi gör anpassningar. Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har det mottagits? Tid, kostnad, stabilitet, funktion? och vad ser vi framöver.

09:50-10:20

Hartger Ruijs
Testing as a Service Program

TSP is a solution program developed in conjunction with Borland services partners. The program allows our partners to utilize Borland's products in order to deliver their services as a total package. The result?
*Customers gets the 'quality' they need at the lowest possible total cost
*Competitive advantage for the partner

10:20-10:50 Fika
10:50-11:30

Anders Rennermalm, Swapnil Chitre och Peter Mathson
Användning av testautomation inom Extendas produktutveckling

Extendas kassasystem består av ett stort antal användningsfall och en full manuell regressionstestcykel tar flera dagar att genomföra. För att öka kvaliteten av leveransen till testgruppen och för att hitta fel tidigare i utvecklingsprocessen används ett antal olika verktyg för att kontinuerligt och automatiskt testa applikationen. Förutom ett stort antal enhetstester, som körs automatiskt i byggprocessen, används även ett verktyg som simulerar användarinteraktion och som varje natt kör igenom alla användningsfall.

11:30-12:00

Dag König
Praktikfall, testning med TFS

Beskrivning publiceras inom kort

12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30

Peter Habram
Dåtid, nutid och framtiden för ett testverktyg

2001 beslöt sig Peter Habram och Ulf Eriksson för att utveckla ett testverktyg som skulle konkurrera med jättar som IBM och HP. Idag används ReQtest av såväl stora som små organisation över hela Sverige. Peter berättar om hur det hela startade, vilka utmaningar de haft under resan och hur han tror ReQtest ska bli marknadens mest populära testverktyg i framtiden.

13:30-14:30

Colin Moon
How come I'm the only one who's normal around here?

Skall man jobba i mångkulturella team är första steget att få en ökad självinsikt och medvetenhet om den egna kulturella bakgrunden säger Colin Moon. Sådana team finns både inom landets gränser och utanför. Hur fungerar till exempel "svenskt" ledarskap eller det ”svenska” arbetssättet i olika internationella och mångkulturella sammanhang?
Har man ambitionen att arbeta utanför Sveriges gränser, eller inom med människor från olika kulturer, är det nödvändigt att skaffa sig förståelse och strategier för hur man leder och samarbetar över kulturgränser. Colin Moon kan bidra till att skapa en större förståelse för hur man kan hantera olikheterna mellan människorna och därigenom skapa mer effektiva mångkulturella team.

14:30-15:00 Fika
15:00-15:40

Helena Lind
Tjänstebaserad testautomatisering på Skatteverket

Testautomatisering på SKV bedrivs i Testcenter-form som levererar tjänster till utvecklings och underhålls-projekten. Arbetet startade 2005 efter en rad av mindre lyckade testautomatiseringssatsningar. Testcentret består idag av 8 personer fördelade på 2 team, 1 i Stockholm och 1 i Visby.
Föredraget behandlar Testcentrets införande, för och nackdelar samt uppnådda resultat. Vi kommer också belysa framtida utmaningar såsom agila arbetssätt, affärsdriven testautomatisering och de nya tjänster och kompetenser det kräver.

15:40-16:20

John Smith
Testing web application security

Vilken säkerhetsnivå har jag på mina webbapplikationer och hur skyddar jag mig genom att testa dom.

16:20-16:30 Extra årsmöte
Val av revisor
© 2008 SAST


Mötessponsorer

Detta evenemang möjliggordes bl.a. tack vare engagemanget från de sponsrande organisationerna nedan.


Inkomna talarpresentationer

Anders Rennermalm
Anders är Chief Architect och chef för produkutvecklingsteamet på Extenda. Anders har varit på Extenda sedan 2001 där han tidigare har jobbat som utvecklare, projektledare och teknisk KAM. I dessa roller så har Anders jobbat med de flesta av Extendas kunder.


Peter Mathsson
Peter är "product designer" på Extenda där han har arbetat sedan 2003 med att utveckla Extendas "nästa generations"-kassasystem. Peter är civilingenjör i datateknik från KTH och har lång erfarenhet av systemutveckling. De senaste 12 åren har han uteslutande arbetat med utveckling av JavaSE och J2EE applikationer åt olika företag.


Swapnil Chitre
Swapnil Chitre is a"Product Architect" at Extenda. He has been consulting at Extenda since 2003 and is an employee since 2005. Swapnil is an engineer in Computer Science and has more than 10 years experience designing and developing systems. He has previously been working in Mumbai, Tokyo and New York, before moving to Stockholm.


Colin Moon
Colin Moon är kommunikationsexpert, föreläsare och utbildare inom området kommunikation. Författare, lärare i engelska, franska och affärskommunikation och föreläsare som talar om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation. Han talar även om ämnen som ”how come I'm the only one who's normal around here?” och “the Swedes are strange ... but so am I.”


Andreas Steen
Andreas Steen arbetar på IBM.


Dag König
Dag König arbetar som evangelist på Microsoft.


Peter Habram
Peter är en av grundarna av Konsultbolag1 och arbetar idag som produktchef för testverktyget ReQtest.


Hartger Ruijs
Hartger arbetar på Computest som är en partner till mötessponsorn Borland.


John Smith
John Smith, och är en av IBM's säkerhetsexperter.


Helena Lind
Helena har 10 års erfarenhet från IT-branschen och 8 år inom Test och Kvalitetssäkring. Hennes specialinriktning är främst testautomatisering med inriktning mot funktionstest och verktygen QuickTest Professional, WinRunner och Quality Center. Helena har även varit lärare och mentor i testverktygen WinRunner, QuickTest Professional och Quality Center. Hon är certifierad i QuickTest Professional, Quality Center och ISEB.


Annika Müller
Annika Müller arbetar som förvaltningsansvarig för Quality Center på SEB sedan ett år tillbaka. Hon har en bakgrund inom test och kvalitetssäkring sedan 1999.


Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»