SAST Väst Q1 2008-03-05

Tema - Testautomatisering & exploratory testing


Presentationer:

Peter Kaltenbrunner (pps)

Fredrik Scheja (pdf)

SAST Väst (ppt)

Mötessponsor

Deltagarantalet på våra möten i Väst fortsätter att öka. Den här gången var det 84 st som hade anmält sig till vårt möte som handlade om Utforskande testning i praktiken samt om Dagliga automatiserade tester av inbyggda system. Två väldigt intressanta ämnen.

Ronald Wirthgen från Sogeti, som var vår mötessponsor, inledde med en presentation av deras verksamhet. Därefter var det dags för Fredrik Scheja, även han från Sogeti, att presentera sina erfarenheter från 'Utforskande testning i praktiken'. Fredrik berättade om hur han, tillsammans med sina fem testare, lyckats få till en mycket väl fungerande testverksamhet med hjälp av att jobba sessionsbaserat med utforskande testning.

Efter Fredriks presentation var det fika och mingel innan Peter Kaltenbrunner från Ascom berättade om hur de lyckats få till en automatisering av dagliga tester som körs på deras dagliga leveranser. En väldigt inspirerande dragning där vi alla såg olika möjligheter i vår egen verksamhet.

/Anki Eriksson

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»