SAST Väst Q3 2008-09-23

Tema – Prestandatestning

Presentationer:

SAST Väst (pdf)
HiQ Lars-Inge Stenberg(pdf)
Anders Oskarsson och Bengt Fernholm(pdf)
Frode Olsen (pdf)


Cirka 65 personer deltog på tisdagsförmiddagen i SAST-VÄST seminariet den 23:e september 2008.
Efter en inledning av SAST VÄST så presenterade sponsorn HiQ (Lars-Inge Stenberg) sin verksamhet och tankarna kring test hos dem.


Sedan presenterade Anders Oskarsson och Bengt Fernholm ifrån Validate om deras erfarenheter/”best practices” om hur de anser att man skall planera för och genomföra ett lyckat prestanda projekt.


Efter fika berättade Frode Olsen ifrån Validate om BSM – Business Service Management, en del som en utvecklings organisation oftast inte kommer i kontakt med. Frode berättade om vikten av att sätta upp mätbara och genomförbara mål samt verktyg man kan använda och vad man mäter


Ett mycket inspirerande seminarium!


/SAST VÄST genom Magnus Jonsson


Mötessponsor

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»