SAST Stockholm Q2 2009-05-12 (OBS! Tisdag)

Tema - Framtidens testkompetens

Årets andra möte handlade om framtidens testkompetens ur olika aspekter, i olika typer av organisationer, med nya tekniker och arbetssätt. Vi mötte även Magnus Lindkvist som är visionär och trendspanare. Han tog oss med på en tänkvärd och minnesvärd resa in i framtiden och våra egna möjligheter och tillkortakommanden...

Minglet efteråt var välbesökt och det minglades friskt i någon timme efter att presentationerna var över.


OBS! Nytt förfarande: Inkomna presentationer återfinns i länkar i agendan! OBS!

Agenda

08:30–09:00 Registrering
09:00-09:15 SAST information samt presentation av dagen
Information om SAST kursverksamhet
09:15–10:00 Agile, how it will affect you ? Robert Ginsberg, AddQ
Agile approach to software development is the current trend. It has significant impact on the traditional test role, and there is a risk that this role will suffer from extinction. The question arises on how to prepare for this change? Robert Ginsberg, Sedan 1983 har Robert arbetat med utveckling och kvalitetssäkring av mjukvara. Han har bidragit med roller som utvecklare, projektledare och processingenjör/förbättringsledare. Sedan 1995 har Robert jobbat med inriktning på lättviktiga metoder, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och på senare år har han jobbat med Scrum och Lean Development.
10:00–10:20 Paus för fika
10:20–10:35 Presentation av EuroStar 2009, Dorothy Graham, Programme Chair
10:35–11:20 Measuring the Value of Testing, Dorothy Graham
11:20–12:05 IT-säkerhet med focus på Applikationssäkerhet, Mattias Bergling, Inspect it AB
Presentationen kommer att behandla olika typer av säkerhetstester och de metodiker testerna baseras på. Man kommer att belysa skillnaden mellan ett intrångstest/penetrationstest och ett applikationssäkerhetstest och vilka delar av dessa tester som kan automatiseras. Dessutom presenteras en övergriplig genomgång av metodikerna från OWASP och OSSTMM. Mattias Bergling har tio års erfarenhet som konsult inom informationssäkerhetsområdet, hans specialistområden inkluderar intrångstester och sårbarhetsanalyser, applikationssäkerhetsgranskningar samt incidentutredningar. Mattias är aktiv medlem i ledningsgruppen för OWASP (Open Web Application Security Project) Sweden Chapter.
12:05–13:00 Lunch
13:00–13:30 Innovation within Testing as an answer to challenging market conditions, Ivan Ericsson, SQS
Technical and commercial innovation within software testing have never been more important than they are now. As all testing practitioners understand, money invested in quality assurance and testing is seldom money wasted, and in times of funding shortages and serious commercial challenges the responsibility of Test and Quality Managers is to find innovative solutions to justify a continued investment in testing.
Ivan Ericsson is Director of Methodology at SQS, and is currently leading a roll out of new services designed specifically for market conditions in 2009.
13:30–14:30 Holistic Test Competence, Dr Frank Simon, SQS
A systematic overview about a holistic view on quality is presented. For many quality-instantiations some typical bad examples are given what happens if testers are old-fashioned and are ignoring this aspect. It is presented how this systematic can be used to structure and maintain skills within a company.
Frank Simon is the head of the SQS-Research & Innovation Group that has the task to maintain and update the set of experienced and sustainable Best-Practices as well as to work on new services like usability-testing or architecture-testing.
14:30–15:00 Rast med kaffe och kaka
15:00–16:30 Asymmetrisk framtid, Magnus Lindkvist, Pattern Recognition
Magnus siar om vår framtids behov och hur det kommer att påverka vårt framtida kompetensbehov.
Magnus Lindkvist är framtidsstrateg och föreläsare inom omvärldsanalys och trender. Han är utbildad Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt filmvetare från School of Film, Television and Theatre på UCLA. Innan han grundade Pattern Recognition arbetade han som varumärkesstrateg på Differ och planner/projektledare på varumärkesbyrån Grow.
16:30–17:30 Bjuder vår huvudsponsor på snacks och dryck!


Mötets huvudsponsorÖvriga sponsorerMötesansvariga

Har Ni frågor eller vill lämna synpunkter eller tips, vänligen kontakta oss.

Hasse Larsson (hans at sast.se), mötesansvarig
Hans-Gunnar Leythman (hans-gunnar at sast.se), frågor om, och av sponsorer

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»