SAST Stockholm Q4 2009-11-19

Tema - Framtidens testorganisationPresentationer

Bengt Augustsson (exe)

Bwin (pdf)

Eva Wagner (pdf)

SQS (pdf)

Marcel van Oosterwijk(pdf)


Med ett leende på läpparna konstaterar vi att SAST "framtidsår" blev en succé. Vi har i snitt haft 220 deltagare per möte och SAST ordförande, Lisbeth, inledde dagens möte med frågan: - Vilken annan arrangör samlar så många deltagare på ett år?

Till framtidens testorganisation var 214 testintresserade personer anmälda. Allas förhoppning var att titta in kristallkulan och se vad våra testorganisationer bör planera för. SAST provade idag ett nytt grepp med "short tracks" och även en paneldebatt.

Ylva Ocklind och Jonas Rylander, inledde med att ge oss en kortkurs om pokersajter och hur SCRUM har används för att leverera med bra kvalitet när time to market är viktigast. Avgörande är ett ledarskap som skapar möjlighet till ständig förändring och utveckling för individen. Intressanta grepp som beskrevs var "Lunch and learn" och "Lantem day."

Patrik Rydén, presenterade framgångsfaktorer med att införa testcenter där ledorden är "get the basics right" (=bra förstudie) och ledningens stöd.

Ewa Wagner Lundholm talade varmt om fördelarna med att samla test teamet i ett stort projekt jämfört med att splittra testarna till de olika delprojekten. Erfarenheter hon har från ett pågående program hos Skatteverket för att byta taxeringssystem där 23 delsystem är inblandade.

Bengt Augustsson slog ett slag för "communities" och förpassade det han kallade "kyrkoformen" (envägskommunikation) till historien. Han presenterade sitt eget bidrag till framtidens sätt att lära sej - www.testzonen.se.

Dagens huvudsponsor, SQS, valde att hålla en intressant presentation om test metrics.

Efter den inledande förvirringen om det var "på riktigt eller inte" lockade Hans-Rikard Hielmcrona till många skratt i sin framtidsstudie. Det bestående minnet var beskrivningen av målgruppsdiversifierad hemeletronik i form av en tvättmaskin med växelspak och öltapp.

Paneldebatten som följde, samlade sju kvinnor, Christina Nordström, Birgitta Anderberg, Lisbeth Beijner, Ylva Ocklind, och Solange Cederqvist. Moderatorn Pablo Garcia fick stort stöd av publien med att ställa frågor om framtidens testorganisation.

Dagen avslutades med en introduktion i symfoniorkestrarnas värld genom dirigenten Merete Ellegaard. Även hon lockade till skratt genom paralleller till vår egen vardag trots att hon inledde med att bekriva sitt yrke som diktatorns sista utpost. Har ni några solister i er organisation?

När vi lämnade lokalen hördes kommentarer som "-Det var den bästa SAST-dagen hittills!"

Tack alla SASTare för i år. Vi önskar er sköna och avkopplande helger framöver och så ses vi 2010.

Gun Ström, för SAST

Mötessponsorer

Mötets guldsponsor är:

Mötets övriga sponsorer:

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»