SAST Väst Q2 2009-05-13

Open Source – Automatisering & Verktyg


Välkommen till SAST Väst Q2 möte 2009-05-13


Äntligen är det dags för årets andra möte och temat för mötet är Open Source-Automatisering & verktyg.

Vi kommer att få lyssna till två mycket intressanta föreläsningar:

Agenda


- Geoff Bache från Jeppesen System AB med föredraget “An Overview of some Agile Open source tools for Automated Testing” där verktyg för black-box, GUI, Business rule och web application testning presenteras.

Geoff är en erfaren systemutvecklare som har ett särskilt intresse i testautomatiseringsmetoder. Under åren har han använt och utvecklat olika tekniker och verktyg, senast ett acceptanstestverktyg "TextTest" och Python GUI recorder/replayer "PyUseCase". Han har presenterat sitt arbete i tidsskrifter, seminarier och på olika konferenser i Europa och USA, inklusive XP, Agile, Europython och Expo-C.


- Peter Kullman från Resource Point AB kommer att tala om Fitnesse som är ett open source verktyg som gör det möjligt för ett mjukvaruteam att definiera, designa och exekvera acceptanstester i nära samarbete mellan kunder, utvecklare och testare. Detta görs i form av lättlästa webbsidor som sedan kan exekveras mot systemet som ska testas för att verifiera om applikationen verkligen gör det som den ska göra.

Peter har jobbat med test i flera år mest inriktning mot teknisk testning och testautomatisering. Han har använt och anpassat Fitnesse i sina tidigare uppdrag och hållit flertal interna kurser och presentationer.


Mötets sponsor är


Mötesdetaljer

Datum: Onsdag 13 maj 2009
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Navet, Lindholmen Science Park, Göteborg
Anmälan: Senast 3 maj till sast-west-seminarium@jernberg.info
Mötet är gratis.


Alla är välkomna så tipsa gärna dina kollegor om mötet.


Varmt Välkomna!

SAST Väst genom Niloofar Varayan och Staffan Johansson