SAST Väst Q2 2009-05-13

Open Source – Automatisering & Verktyg


Välkommen till SAST Väst Q2 möte 2009-05-13


Äntligen är det dags för årets andra möte och temat för mötet är Open Source-Automatisering & verktyg.

Vi kommer att få lyssna till två mycket intressanta föreläsningar:

Agenda


- Geoff Bache från Jeppesen System AB med föredraget “An Overview of some Agile Open source tools for Automated Testing” där verktyg för black-box, GUI, Business rule och web application testning presenteras.

Geoff är en erfaren systemutvecklare som har ett särskilt intresse i testautomatiseringsmetoder. Under åren har han använt och utvecklat olika tekniker och verktyg, senast ett acceptanstestverktyg "TextTest" och Python GUI recorder/replayer "PyUseCase". Han har presenterat sitt arbete i tidsskrifter, seminarier och på olika konferenser i Europa och USA, inklusive XP, Agile, Europython och Expo-C.


- Peter Kullman från Resource Point AB kommer att tala om Fitnesse som är ett open source verktyg som gör det möjligt för ett mjukvaruteam att definiera, designa och exekvera acceptanstester i nära samarbete mellan kunder, utvecklare och testare. Detta görs i form av lättlästa webbsidor som sedan kan exekveras mot systemet som ska testas för att verifiera om applikationen verkligen gör det som den ska göra.

Peter har jobbat med test i flera år mest inriktning mot teknisk testning och testautomatisering. Han har använt och anpassat Fitnesse i sina tidigare uppdrag och hållit flertal interna kurser och presentationer.


Mötets sponsor är


Mötesdetaljer

Datum: Onsdag 13 maj 2009
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Navet, Lindholmen Science Park, Göteborg
Anmälan: Senast 3 maj till sast-west-seminarium@jernberg.info
Mötet är gratis.


Alla är välkomna så tipsa gärna dina kollegor om mötet.


Varmt Välkomna!

SAST Väst genom Niloofar Varayan och Staffan Johansson

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»