SAST Väst Q2 2010-05-26

Hej, Vi hade på Q2-mötet den stora glädjen att kunna presentera två duktiga talare (presentationerna nås om man klickar på föreläsarnamnet):

Torbjörn Ryber från Fearless Consulting med föredraget ” Utforskande tester

Torbjörn har arbetat inom IT sedan 1995 och har varit med SASTs styrelse i fem år, han är författare till boken ”Testdesign för programvara”.

Torbjörn kommer att berätta om bakgrunden till utforskande tester, vilka byggstenar som finns samt problem och framgångar inom området.

Annika Kortell från IBM med föredraget ”Att införa Agil test i testorganisationen”.

Annika kommer att berätta om ett genomfört pilotprojekt med Agil utveckling samt planering av agil test i större skala, i flera projekt och med påverkan på hela organisationen.

Annika kommer att berätta om det första pilotprojektet med Agil utveckling som de har genomfört och det är aktuellt att införa agil test i större skala, i flera projekt och med större påverkan på hela organisationen.
Att införa agil test innebär utmaningar som är svåra att förutse, både för testprocessen, organisationen och för den enskilda testaren.

Tid: 09:00 – 12:00 (IBM mingel med kaffe och fralla i pausen)
Plats: Navet, Lindholmen Science Park, Plan 4 (OBS!)
Kostnad: Gratis
Mötets sponsor:

SAST Väst

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»