SAST Väst Q3 2010-09-23

Tema – Test i förändring

Omvärlden förändras, och behoven av värdefulla resultat från testningen stiger.

Q3-mötet fick 110 deltagare, och vi fick ta del av erfarenheterna från två testspecialister som ändrat sin testning med lyckat utfall:


Agenda


Linda Hoff - Hjälp, jag har hamnat i ett SCRUM-projekt
Det kan vara svårt för en testare som hamnar i ett SCRUM-projekt, då omgivningen är annorlunda och traditionella testprocesser ifrågasätts. Kan man till exempel strunta i testplanen?

Presentationen ger praktiska tips om hur man fortsätter jobba effektivt med testning i en agil miljö.

Linda har 9 års testerfarenhet, är både ISTQB- och SCRUM-certifierad, och förespråkar att skapa en optimal mix genom att använda olika tekniker, såsom skriptad och utforskande testning.


Klaus Andersson - Utforskande testning i fordonsindustrin
Argumenten för att gå från kravbaserad testning till utforskande testning är ofta svåra att lägga fram.

Klaus beskriver resan från tunga skriptade till utforskande testfall i fordonsindustrin, där många var skeptiska i början, men resultaten talade sitt tydliga språk.

Praktiska tips och fallgropar kring införande av utforskande testning kantar hela presentationen.

Klaus har jobbat med test i 8 år och är SAST Väst-ordförande sedan 2 år.Tid: 09:00 – 11:30 (Know IT mingel med kaffe och fralla i pausen)
Plats: Navet, Lindholmen Science Park
Kostnad: Gratis
Mötets sponsor:

Sponsorpresentation från mötet

/SAST VÄST via Rikard Edgren (redgren at tibco.com) och Marcus Ohlin (marcus.ohlin at sigma.se)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»