SAST Väst Q4 2010-11-23

Forskningsrön om agil utveckling

Ett stort tack till Helena Holmström Olsson och Robert Feldt för spännande inblick i deras forskning samt rapporter från aktuell forskning inom test i agila projekt. Också ett stort tack till sponsorn Tibco Spotfire. Mötet innehöll en större del diskussion och frågor från publiken än vanligt vilket gav ett väldigt levande möte. Något vi kommer att upprepa vid ett senare tillfälle. (Presentationerna nås genom att klicka på föreläsarnamnet.)”

Agenda

Allt fler som arbetar med mjukvaruutveckling påverkas av agila utvecklingsmetoder, och då speciellt hur gruppsamverkan som behövs för att teamarbete ska fungera.

Diskussion med Helena Holmström Olsson och Robert Feldt som till vardags är forskare på Chalmers/IT universitetet om agil utveckling samt Anna Wåhlén från Ericsson. Frågeställningar som kommer att komma upp är bland annat kring gruppsamarbete i dessa projekt, utmaningar som finns och hur framtiden kan se ut.

Helena Holmström Olsson är docent på Institutionen för Data- och Informationsteknik vid Chalmers/Göteborgs Universitet. Hennes forskning fokuserar på agil utveckling och det sätt på vilket agila processer kan implementeras i mjukvaruutvecklingsföretag. Hennes nuvarande forskning bedrivs i nära samarbete med Ericsson, Lindholmen. Vid sidan av sin forskning är Helena programansvarig för ett av IT-fakultetens kandidatprogram där hon undervisar på kurser som berör processförändring/förbättring samt projektledning.

Robert Feldt har utvecklat programvara sedan barnsben och brinner för att ta fram och sprida ny kunskap om hur vi kan se till att våra programvarusystem har hög kvalitet. Han har mångårig erfarenhet som utvecklare och testare i industrin men arbetar nu som docent och forskare på Chalmers i Göteborg. Hans forskargrupp tittar dels på psykologiska och sociala faktorer inom systemutveckling men också på hur man kan bättre stödja och automatisera testning av programvara samt hur man mäter på och inför gradvisa förbättringar av verifieringsaktiviteter såsom granskningar och tester. Allt mer så rör forskningen också kravhantering och speciellt kopplingen mellan krav och systemtestning. Då allt fler företag arbetar med eller går över till agila metoder så har denna typ av processer kommit i fokus.
Robert's forskning sker ofta i nära kontakt med svenskt näringsliv och han har jobbat(r) med företag som SAAB Systems AB, RUAG Space AB, Volvo Tech AB, Ericsson (Göteborg & Karlskrona), ST Ericsson, ABB och Rymdbolaget. Under 2009/2010 gästforskade Robert i Peking i Kina och skapade kontakt med kinesiska företag.

Anna Wåhlén är linjechef på Ericsson där hon jobbar med mobilnätsutveckling. De systemen har hög komplexitet med höga krav på prestanda och tillgänglighet. Anna har i många år arbetat med test och verifiering inom mobilnätsutveckling. Hon har varit drivande med att införa nya arbetsmetoder och arbetssätt, inklusive agila metoder

Tid och plats

Tid: 09:00 – 11:30 (Mingel med kaffe och fralla i pausen)
Plats: Navet, Lindholmen Science Park
Kostnad: Gratis
Anmälan: Senast 18/11 till vast@sast.se
Mötets sponsor: TIBCO Spotfire

/SAST VÄST via Per Sundvall

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»