SAST Stockholm Q2 2010-04-22

Tema - Tekniknära testning - praktikfall

En del typer av tester kräver verksamhetskunskap, andra är mer av den art att de kräver teknisk systemförståelse eller avancerad matematisk analys. Årets Q2-möte har temat "tekniknära testning", vilket innebär att dagen kommer att spänna över flera testtyper och testnivåer - från strategier och visioner ner till tekniska bits och Bytes.

Grunden för dagens presentationer är att försöka beskriva hur man får ihop ett fungerande testarbete för alla de typer av tester som det behövs en relativt tekniskt insatt person för att framgångsrikt analysera, designa, eventuellt konstruera förutsättningarna för samt exekvera och resultatanalysera testfallen för. Dessa typer av tester innefattar bland annat prestandatester, automatiserade enhetstester (exemplifierat av TDD), robusthetstester, testdatahantering, miljökonfigurering osv. och presentationerna bjuder på exempel från flera olika branscher, situationer och miljöer.

Under dagen tillhandahålls som vanligt flera tillfällen att träffa kollegor i branschen, nätverka, mingla samt få den senaste produkt- och tjänsteinformationen från några av branschens viktigaste aktörer.

Väl mött på Q2, med eller utan propellerkeps!

Agenda

Nedanstående agenda utgör det planerade schemat för dagen, men av olika omständigheter utanför vår kontroll kan denna agenda ännu kunna komma att ändras.

08:30-09:00Registrering
09:00-09:10SAST information samt presentation av dagen
09:10-09:25BTH Information
Nina D Fogelström, BTH

Establishing company contacts for our master program in Software Quality

09:25-10:25Hur får jag testdata/ testmiljöer att bli en möjliggörare och inte ett hot - En resa i möjligheternas land
Hans Benjaminsson
Hans Benjaminsson är en enmanskonsult och mycket duktig systemarkitekt med systemintegration som specialitet. Hans har på senare år utvecklat ett brinnande intresse för teststrategier, testmiljöer och testdatahantering. Hans har utvecklat rutiner och metoder för att möjliggöra så att testmiljöer och testdatablir en framgångsfaktor istället för en risk.
10:25-10:45Paus för kaffe och mingel
10:45-11:00SAST Jubileums-launch
Jonas Hermansson, SAST Q15-general
11:00-11:45Promerty basedtesting EU- FP7 project
John Huges, Prof Chalmers University, Ouvig AB

Property-based testing, replaces automated test cases by properties, which specify both how to generate test cases, and how to decide test outcomes.

11:45-12:15Agile testing
Guldsponsorns föredrag, Ivan Ericsson, SQS

How testers and test managers should function within an agile environment. A consideration of testing techniques and approaches for testing within Agile.

12:15-13:00Lunch
13:00-13:45Den nya testaren
Måns Sandström , Adaptiv Sthlm AB

Hur förändras förväntningarna när Test driven development tillämpas?

13:45-14:30Acceptanstest av BIF (Bastjänster för Informationsförsörjning)
Göran Kero, Ladokenheten, Umeå universitet

Ett praktikfall med mångfacetterad tekniknära testning
En ny patientdatalag, som ställer krav på möjligheten att överföra patientinformation på ett säkert sätt mellan organisationer, har skapat behovet av en teknisk lösning som gör detta möjligt. BIF är lösningen – en plattform för säker informationsförsörjning dit vårdsystem kan anslutas och därigenom säkerställa att kraven uppfylls. Acceptanstest av en produkt som BIF innebär många utmaningar, framför allt olika typer av tester som är mycket tekniknära.

Göran har arbetat i IT-branschen i nio år, framför allt som testare men även som utvecklare och CM, och på Ladokenheten sedan 2004

14:30-15:00Paus för kaffe och mingel
15:00-16:30Jag hör vad du säger och ser vad du menar
Lennart R Svensson, Professionell skådespelare

Mänskliga möten leder lätt till missförstånd och onödiga konflikter om man inte vet hur samspelet fungerar. Vet du hur ditt kroppsspråk ser ut? En föreläsning som är fylld med roliga och tydliga övningar som ger kunskap om människors statusbeteende.

Sponsorer

Detta möte kunde omöjligt komma till stånd utan våra tillmötesgående och bidragande sponsorer.

Guldsponsor

Sponsorer

Plats

Mötesplats är i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Vägbeskrivning finns under Kontakt/karta på: www.conference.bonnier.se

Anmälan

Anmälan är stängd

Anmälan är bindande och görs genom att sätta in mötesavgiften 350 SEK på BG 5492-6787. Giltig anmälan innehåller ditt namn samt den e-postadressen som angavs vid medlemsregistreringen. Du får en betalningsbekräftelse på godkänd anmälan per e-post. I mötesavgiften ingår fika och lunch. För att delta krävs medlemskap i SAST. Registrera Dig på www.sast.se innan mötesavgiften betalas in.

Senaste inbetalningsdag är 2010-04-13.
OBS! Inbetalningar som görs senare än ovanstående datum kommer att betraktas som ogiltiga och deltagaren hänvisas till ev. återbudsplatser vid registreringen på mötesdagen.
Frågor angående betalning kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Har Ni frågor eller vill bidra med något, vänligen kontakta oss.
Susanne Öberg Carlsson (Ansvarig) (susanne at sast.se)
Magnus Lindblom (magnus at sast.se) Frågor om anmälningar
Hans Larsson (hans at sast.se) Frågor om talare
Hans-Gunnar Leytman (hans-gunnar at sast.se) Frågor om sponsorer

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»