SAST Stockholm Q1 2011-02-24 + Årsmöte

Tema: Test - Testledning

Presentationer:

Lars Wahlberg (pdf)

Jörgen Damberg (pdf)

Ingvar Nordström (pdf)

Robert Bornelind (pdf)

Ola Frykheden (ppt)


Detta mötes huvudsponsor

Årets första SAST-möte blev ett av de mest populära hittills. Det handlade om rollen som testledare som ständigt utvecklas, med nya trender, angreppssätt, begrepp och synsätt på arbetet och därmed konstant nya utmaningar.

Dagens presentationer handlade om:
Test Driven Development ut en testledares perspektiv av Lars Wahlberg, AddQ
En introduktion till Test Driven Development (TDD). Koncept, tillämpning, fördelar/nackdelar och dess betydelse i agila projekt. Teori varvas med demonstration av exempel för att tydligare beskriva konceptet.

Testledarens verktyg av Jörgen Damberg, KnowIT
Det finns en mängd olika testadministrativa verktyg som kan utgöra en god hjälp i en testledares vardag. En yrkesverksam testperson ägnar dock sin vardag även till annat än testadministration och buggrapportering. Vi kikar även på några andra typer av testverktyg och små hjälpmedel som kan ge en hjälp på traven i arbetstillvaron

ISTQB-certifiering av Ingvar Nordström, SSTB
Kort om SSTBs aktiviteter, samt prata om ISTQBs certifieringar på högre nivåer.

Testa system, javisst! Men borde vi inte också testa kraven? av Robert Bornelind, SQS
Ju tidigare tester kan påbörjas desto billigare blir den totala utvecklingskostnaden. Detta baseras på att defekter som hittas i slutet av projektets livscykel är både dyra och tidskrävande att korrigera. Men hur tidigt kan man då börja testa? Eftersom det är kraven som styr hela utvecklingen, borde kraven testas först.

Ledarskap i teori och praktik av Ola Frykheden, Frykheden utveckling
Ledarskapet i testledarens roll talar man alltför sällan om. Det handlar om situationsanpassat ledarskap, ledarskapets påverkan på motivation och om att skapa en gemensam målbild för att få alla att gå mot samma mål. Allt detta mycket viktiga kunskaper för en testledare.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»