SAST Öresund Q3 2011-09-29

Agila metoder i praktiken

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.
Presentationerna från mötet finns nu tillgängliga!
Agila krav på framtidesn testverktyg
Kvalitetssäkring i ett Scrumteam