SAST Öresund Q4 2011-12-08

Off-shore Tester: Möjligheter och utmaningar

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.