SAST Väst Q2 2012-05-09

Hej ärade SAST-medlem!

Lunchmöte!


Under årets andra möte kombinerar vi ett spännande och högaktuellt föredrag med mingel och lunch. Vi inleder mötet med föredraget och ges därefter möjlighet att diskutera innehållet samtidigt som vår sponsor bjuder på lunch. Som vanligt ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter!

Omvärldsbevakning - utvecklarna växlar upp


Agil projektstyrning och testdriven utveckling (TDD) har i grunden förändrat många utvecklares syn på mjukvara. TDD hjälper oss att leverera väl designad, väl strukturerad, robust och pålitlig kod med hygglig förutsägbarhet och träffsäkerhet - de hjälper oss att bygga mjukvaran rätt. Ändå misslyckas vi ofta med att leverera det kunden vill ha.

Allt fler utvecklare lyfter därför blicken mot de närliggande diciplinerna; krav och test. Vad är det som saknas? Vad kan vi göra annorlunda för att få tidigare feedback på att vi faktiskt bygger det kunden vill ha?

Testdrivet kravarbete, ATDD och BDD är olika namn på samma företeelse: Använd styrkorna i det agila arbetssättet (transparens, snabb feedback, kompromisslös automation) även över disciplingränserna. Det möjliggör och förutsätter att kravställare, utvecklare och testare arbetar intensivt tillsammans, från allra första start, för att tillsammans med kund säkerställa det allra viktigaste: Att bygga rätt mjukvara.

Som testare får vi en fördjupad inblick i hur utvecklarna allt mer har börjat fokusera på test, samt ges möjlighet att fundera kring hur vi ska förhålla oss till det.

Föreläsare: Björn Beskow, Callista Enterprise


Frågeställningar under lunchen:


- Vilka är drivkrafterna?
- Vilka fördelar ser vi?
- Kan vi skapa synergieffekter?
- Vad gör testledaren i det agila projektet?
- Ställ frågor och dela med dig av dina erfarenheter!

OBSERVERA:


- Ny lokal, c:a 100 meter söderut från ordinarie lokal, i byggnaden bredvid.
- Först till kvarn gäller, det finns 100 st lunchplatser. Du får bekräftelse.


Datum: 2012-05-09 kl 10:00-12:00
Plats: Lindholmspiren 9 (entréplan)
Kostnad: Gratis
Anmälan: Senast den 2 maj till vast@sast.se
Mötets sponsor:


Väl mött och varmt välkomna!

SAST Väst

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»