SAST Örebro uppstartsmöte 2012-11-16

Uppstartsmöte!

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.

Presentationen från mötet finns nu tillgänglig!
Testdesign som kravanalys