SAST Örebro uppstartsmöte 2012-11-16

Uppstartsmöte!

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.

Presentationen från mötet finns nu tillgänglig!
Testdesign som kravanalys

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2020

SAST Stockholm

» 2020-11-12 SAST Autumn meeting "Shift happens!" is C A N C E L E D

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»