Örebro Q1 2013-03-20

Q1 - SAST Örebro

20 mars hölls det första mötet för SAST Örebro som nybildad förening. Vi höll till i Transportstyrelsens lokaler och ett tjugotal personer slöt upp klockan tre för fika och mingel innan föreläsningarna.

Styrelsen började med att presentera sig och berätta om målen för föreningen vilket är att sprida kunskap om test och närliggande områden utifrån våra egna erfarenheter. Med på mötet fanns även några kravanalytiker, designers och effektkartläggare. Dessa områden som har nära koppling till test vill vi gärna ha med på kommande möten både som deltagare och talare för att bättre förstå de människor vi jobbar med.

Första föredragshållare var Tomas Dahlman från Sweco som berättade om testledningen av de nya EU-direktiv som införts för körkortsregistret. Med ett tjugotal ingående system och en enorm mängd regler och en inte helt dokumenterad kravbild så var det inte helt lätt att få till bra tester. Med skriverierna från förra ändringen av körkortregistret då köerna till förarprov behandlades i tidningarna flera gånger i veckan fick det inte gå fel igen. Tack vare en stor insats av personer med verksamhetskunskap och stöd med automatisering lyckades man ändå nå målet.

Efter en kort paus äntrade Andreas Ström scenen. Han berättade hur de infört sessionsbaserad testledning - SBTM - på ett stort spelbolag. Då man ständigt låg efter med testfallskrivningen och kände att tiden användes fel tog man beslutet att kontakta superman James Bach för en två dagars on-site kurs och coaching. Detta ledde till ett helt nytt arbetssätt där testfall byttes mot charters och mätetal i antal testfall byttes mot teamets gemensamma bedömning av i vilket skick varje del var. Det nya arbetssättet för test passade bra med den Scrum-baserade utvecklingsmetoden man införde. En kombination av utforskande tester och väl genomförda enhetstester av utvecklarna gjorde att produkten utvecklades stabilt i många år.

Vi genomför alla presentationer peer conference style vilket innebär att minst halva tiden är vikt åt diskussioner med deltagarna. Diskussionen styrs av kort och modereras.

Välkomna på nästa möte 30 maj i Sogetis lokaler vid järnvägsstationen. Information om talare kommer under april.

Presentationerna från mötet:

"Test av ny körkortslag" - Sweco

"Session Based Management på ett stort spelbolar" - Andreas Ström

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»