SAST Öresund Q2 2013-05-14

Icke-funktionell testning

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.