SAST Väst Q4 2013-11-26

Förmiddagsmöte med fika och mingel i pausen.


Forskning och innovation är temat, när vi öppnar dörrarna till årets sista SAST-möte


Presentationerna från mötet

Robert Feldt (Bleking Institute of Technology & Chalmers) – "Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care"

Hans Svensson (QuviQ)– "Property-based Testing"

Sponsorns föredrag

Robert Feldt – Test innovation, Big Data & optimering av urval för regressionstest


Om Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt i framtiden, inte minst inom mjukvaruutveckling, behöver vi knyta hårdare band mellan forskning/akademi och industri. Robert kommer att presentera TIES – Test Innovation Engine Sweden – ett nytt samarbetsprojekt mellan Vinnova, Chalmers och Blekinge Tekniska Högskola, med målet att öka testinnovationen i Sverige. Presentationen kommer att vara riktad mot “Big Data in SW Testing” där vi blir serverade nya forskningsresultat som visar hur man försöker skapa mer innovation och förbättringar – där företagen behöver dom! Rent tekniskt ligger fokus på hur man använder historiska data för att välja ut och prioritera vilka testfall som är av mest värde utifrån nuläget.

Om talaren: Robert är bland annat professor i Software Engineering vid Blekinge Tekniska Högskola, professor på deltid på Chalmers inom Software Engineering samt är delaktig i SE Research Labs (SERL). Roberts fokus ligger inom mjukvarutestning, kravhantering, agila metoder samt de psykologiska och sociala aspekterna.

Hans Svensson – Property Based Testing


Property based testing (PBT) handlar om att få ökad produktivitet i testaktiviteterna. Rätt utfört blir resultatet en testsvit som är mer kompakt (mindre kod), är lättare att underhålla, testar mer av systemet, är enklare att analysera, och är roligare att utveckla. Som forskningsområde är PBT intressant; EU har finansierat två stycken - ett avslutat och ett pågående - forskningsprojekt inom ramen för FP7*. Hans kommer att förklara PBT och jämföra med mer traditionella metoder som unit- och modellbaserade tester, samt peka på fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Vi kommer även att ta del av exempel från lyckade projekt inom bilindustrin, telekomindustrin och finansindustrin.

* FP7 är förkortningen för EU's “Seventh Framework Programme for Research and Technological Development” som syftar till att finansiera forskning i Europa, bland annat med målet att skapa arbetstillfällen och öka Europas konkurrenskraft.

Om talaren: Hans arbetade tidigare (t.o.m. januari 2012) som forskare vid Chalmers Tekniska Högskola. Idag är han utvecklare och konsult på Quviq och jobbar nästan dagligen med PBT. Dels utför han modellutveckling direkt hos kund, och dels arbetar han med utveckling av PBT-verktyget QuickCheck, som omfattar ett ramverk för att effektivt utveckla, köra och analysera testmodeller. Utvecklingen av verktyget ligger nära forskningsfronten och är ett exempel på hur forskning och utveckling kan gå hand i hand.


Alla är välkomna så tipsa gärna dina kollegor om mötet! Se till att gå med i SAST om du inte redan gjort det. Medlemskapsansökan hittar du på www.SAST.se (och det är gratis).

Väl mött och varmt välkomna!

SAST Väst

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»