SAST Stockholm Q1 2014-02-20

Tema: Prestandatest och testautomatisering och Årsmöte
OBS! F u l l b o k a t

Denna dag ägnas åt mer tekniktunga ämnen. Vi tittar på praktiskt genomförande av verktygsstödda tester, och hur man når effektivitet.

Vissa av dagens föreläsningar kommer att vara på engelska.

Agenda

Agendan nedan är preliminär och kan komma att ändras.

TidTitel
Föredragande
Beskrivning
08:30RegistreringRegistrering och kaffe
09:00VälkomnandeSAST-styrelsen har ordet
09:10Domänintroduktion 101
Gustav Lindberg, SAST
Jörgen Damberg, SAST
Kort introduktion till testautomatisering och prestandatest.

Nedladdningsbara presentationer:
Prestandatest101
Testautomatisering101
09:30Automatiserad test i förändring
Mattias Hedberg, Elekta
Jan Videsäter, Skatteverket
Vi berättar om flera års erfarenheter runt testautomatisering med körbara specifikationer i en stor organisation. Hur är en bra specifikation beskaffad? Vad krävs av verktyg och ramverk? Hur (sam)arbetar man?

Nedladdningsbar presentation här
10:15Fika
10:45Agile, Cloud Computing, Open Source and what’s in between
Alon Girmonsky, Founder and CEO @ Blazemeter
Performance Testing in the Agile Age
An organization that relies on web or mobile applications to deliver services, benefits and features needs to introduce agility into its product development life cycle. In order to achieve agility we have to build applications today differently than we did it in the past. Bugs, bad user experience and downtime are luxuries that are far more expensive today than in the past.

Cloud-based performance testing accommodates present requirements to validate application performance, surface performance related bugs, bottleneck and bad user experience. It allows for a swift resolution and testing over and over again without having to wait.
11:30Hur Microsoft testar Windows
Viktor Laszlo, Prolore
Föreläsaren har under flera år arbetat med test på Microsoft i Redmond, USA. Automatiserade tester och prestandatester är en central del i utvecklingsarbetet. Hur testas något så stort och komplext som dagligen används av 100-tals miljoner personer?
12:00Lunch
13:00Praktiska erfarenheter av förvaltningsbar automatisk test på Folksam
Fredrik Cronholm, Folksam
Daniel Marell, CAG
Föreläsarna har varit med i teamet som byggde Folksams system för att hantera återbäring till sina kunder.
Systemet byggdes med agila metoder där man byggde in automatisk test från början.
Resultatet blev ett testbart och stabilt system med få buggar.
De automatiska testerna har hög täckningsgrad och har visat sig vara långlivade och förvaltningsbara. Daniel och Fredrik kommer att berätta hur systemet och testerna är uppbyggda och berätta om faktorer för att lyckas.
13:30Visuel GUI testing: Tekniken, problemen och framtiden
Emil Alégroth, KTH
Michel Nass, JAutomate
Visuell GUI Testning (VGT) är en ny teknik som kombinerar bildigenkänning med scenario-baserade script för automatisk system och acceptanstestning på GUI nivå. Tekniken är verktygsdriven med verktyg som JAutomate, Sikuli och EggPlant och har genom akademiska studier visats vara både applicerbar och kostnadseffektiv i industriella utvecklingsmiljöer. Vi kommer att presentera tekniken, dess fördelar och nackdelar samt forskningsresultat och även demonstrera med några konkreta exempel. Målet är att ge dig som åhörare en holistisk syn på tekniken och beslutsunderlag för att utvärdera och kanske även börja använda tekniken i dina egna utvecklingsprojekt.

Nedladdningsbar presentation här
14:15Fika
14:45Lottdragning
14:50Case studies in solving testing constraints using service virtualization
Rix Groenboom, Parasoft
We will identify the major constraints the limit testing for distributed IT systems. We present the notion of “service virtualization” and show this approach in 5 case-studies, including their constraints, the solution and the achieved results.

Presentation nedladdningsbar här
15:35Informationsspridning i tryck och på webben
Håkan Ogelid, Computer Sweden
16:35Föreningen SAST årsmöteSe separat dagordning

Lokal

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se


Guldsponsor


Mötessponsorer


Anmälan

Mötet är fullbokat. Du som har fått en bekräftelse via epost har en plats på mötet.

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Ansvariga för mötet

Jörgen Damberg - jorgen at sast.se (mötesansvarig och talarfrågor)
Gustav Lindberg - gustav at sast.se (deltagarfrågor)
Jonas Hermansson - jonas at sast.se
Henrik Rylander - henrik at sast.se (sponsorfrågor)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»