SAST Stockholm Q2 2014-04-02 (OBS! Onsdag)

Tema: Test i förvaltning - OBS! FULLBOKAT

Utmaningarna för test i förvaltning är många och varierade. Vare sig det handlar om att leta regressioner i en mjukvaruuppdatering eller att bidra till arbetet med att höja kvaliteten på en redan driftsatt produkt så är scoopet ofta stort & komplext, tiden pressad och risken hög.

Under årets Q2-möte presenterar våra talare sina erfarenheter i syfte att väcka tankar om hur testare i förvaltning kan effektivisera arbetssätt och processer för att bidra till en bättre slutkundsupplevelse med snabba och säkra driftsättningar.

Presentationerna från mötet

"Erfarenheter av förvaltningstestning från Spotify" - Kristian Karl, Spotify

"Kasta den heta potatisen eller lämna över den olympiska elden" - Lars Linderoth, Frontit

"Automatiserad testhantering på TeliaSonera" - Carl-Johan Ahde , Ylva Johansson, Lemontree

"Övervinn dina rädslor och nå framgång" - Aron Andersson

Program (preliminärt)
08:00 - 0900 Anmälan & kaffe
09:00 SAST styrelse presenterar sig
09:05 Intro till dagen
09:10 Vad händer inom SAST?
Henrik Rylander, ordförande
09:15 ITIL- hur man kan göra för att få kontroll under produktens hela livscykel
Mikaela Brandl, Claremont
09:50 Erfarenheter av förvaltningstestning från Spotify
Jag tänkte dela med mig några av de erfarenheter kring testning i förvaltning som vi har gjort här på Spotify den senaste åren. Högt och lågt, manuell och automatiserad testning, regressionstestning. Vad har fungerat bra för oss, vad har varit mindre lyckat.
Kristian Karl, Spotify
10:30 Fikarast
11:00 Test i Förvaltning – vår verklighet som beställarorganisation
Teracom Group med varumärkena Teracom och Boxer TV access arbetar huvudsakligen som integratör / mottagare. Vi inte har inhouse utveckling. Jag kommer berätta lite om hur vi arbetar med test i förvaltning.
Karin Winberg, Teracom
11:30 Kasta den heta potatisen eller lämna över den olympiska elden
Om framgångsrik överlämning från projekt till förvaltning – vanliga problem, fallgropar och konkreta åtgärder för att förebygga och rätta till dessa.
Lars Linderoth, Frontit
12:00 Lunch
13:00 Automatiserad testhantering på TeliaSonera
Ylva och Carl-Johan kommer att ge er ett studiebesök in i TAC – Telias testautomationscenter som har fått till bra snurr på underhåll och exekveringar av de automatiska testerna som görs inför varje ny release av Telias it-park.
Fokus för testerna är den komplexa och föränderlig systemkarta som ligger till grund för att leverera, underhålla och ta betalt för exempelvis den bredbandsanslutning som du använder hemma hos dig.
De kommer att visa på vad som fått just detta arbetssätt att fungera i det långa loppet och svara på frågor som:
- Hur lyckas ni hålla automatiserade tester aktuella över så lång tid?
- Hur samspelar de automatiserade testerna med andra mer manuella insatser?
- Är det verkligen lönsamt att automatisera tester i det långa loppet?
Carl-Johan Ahde , Ylva Johansson, Lemontree
13:45 Hur möter man ökande krav på effektiv leveranshantering och QA i förvaltning?
Effektivare leveranshantering och QA är i fokus då IT-systemen blir mer integrerade och komplexa. Detta kräver ökade satsningar på automatisering och tillgång till ändamålsenliga testmiljöer.
Stefan Lundin & Per Wallqvist, Objektfabriken
14:30 Fikarast
15:00 Lottdragning sponsorer
15:15 Övervinn dina rädslor och nå framgång
När jag är ute och föreläser på olika företag och organisationer pratar jag mycket om framgång. Men inte framgång såsom i hög lön, dyra bilar och stort hus. Nej – när jag pratar om framgång pratar jag om utveckling. Att gå framåt i livet och att våga följa sina drömmar.
Aron Andersson
16:30 Avslut av dagen

Lokal

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se


Guldsponsor

vakant


Mötessponsorer


Anmälan

SAST Q2 2014 är fullbokat. Du som fått en bekräftelse har fått plats.

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Ansvariga för mötet

Lisbeth Beijner - lisbeth at sast.se (mötesansvarig)
Pelle Israelsson - pelle at sast.se (talarfrågor)
Emil Wilmarsgård - emil at sast.se (deltagarfrågor)
Ewa Wagner Lundholm - ewa at sast.se (sponsorfrågor)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»