SAST Stockholm Q3 2014-09-11 (Fullbokat)

Tema: Bädda för test

I teorin är testning lätt. När verklighetens komplexitet tränger sig på ger sig många störfaktorer till känna. Testningen blir inte alls så effektiv och smidig som man hade hoppats och trott för att de utanför test har helt andra agendor och känner att helt andra saker är viktiga.

Denna träff ska vi tala med några av de som brottats med dessa problem, och som förhoppningsvis har värdefulla tips att förmedla.

Presentationerna från mötet

"To boldly test what no one has tested before" - Eric Kieffer (King)

"Service Virtualization – Möjliggör effektivt testarbete" - Ulf Jentler (SQS)

"100% Klar... Nästan" - Morgan Ahlström (Claremont)

"Att bädda för test med kortlekar" - Klaus Nohlås (QualityMinds)

"Positivt förändringsarbete i arbetsvardagen (ta med dina trupper till framgång och arbetsglädje)" - Rosemarie Arnmark (Folkhälsomyndigheten)

"Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag." - Rikard Edgren (LearningWell)

Dagens agenda (kan bli föremål för kompletteringar och ändringar)

Tid Titel
Föredragande
Beskrivning
08:30 Registrering och kaffe Registrering och kaffe
09:00 Välkomnande SAST-styrelsen har ordet
09:10 To boldly test what no one has tested before
Eric Kieffer (King)
Många organisationer definierar en testplan tidigt och håller sig till den version efter version.Mycket händer dock på vägen som gör att man “glömmer” testa en del eller bättre sagt, att man inte hittar en del viktiga defekter. Hur kommer det sig att slutanvändaren hitta viktiga fel i produktion versionen ? Vad gör slutanvändaren för att hitta fel som inte hittades tidigare ? Låt oss tänka tillsammans på ett nytt sätt att testa och inte kontrollera.
09:40 Service Virtualization – Möjliggör effektivt testarbete
Ulf Jentler (SQS)
Det är många gånger utmanande att utföra tester då förutsättningarna ej är optimala. Vare sig det rör sig om otillgängliga testmiljöer, ofullständigt eller ej fungerande testdata, överkomplexa system, parallella test- och utvecklingsteam som delar på miljöer eller andra typer av utmaningar så är Service Virtualization en teknik som möjliggör sätt att komma runt dessa hinder. I denna presentation går vi igenom hur vi som testare kan dra nytta av denna teknik i vårt dagliga arbete.
10:20 Fika Kaffepaus och umgänge med nya och gamla vänner i branschen
10:50 100% Klar ... Nästan
Morgan Ahlström (Claremont)
Med ett par berättelser från min verklighet och ett verktyg som hjälper oss att tolka dessa så hoppas jag ge en bättre förståelse för dynamiken i våra projekt och därigenom bättre förutsättningar för att lyckas i framtiden.
11:10 Att bädda för test med kortlekar
Klaus Nohlås (QualityMinds)
Hur kan kortlekar hjälpa till i test och att ta testarbetet vidare? Klaus berättar om erfarenheter av att använda och kommunicera med kort i testorganisationen. Några enkla tips för hur du inspirerar andra och tar testdiskussionerna i gruppen vidare kommer han också att dela med sig av.
11:50 Lunch Mat, och mingel med branschkollegor och branschintressenter
12:50 Positivt förändringsarbete i arbetsvardagen (ta med dina trupper till framgång och arbetsglädje)
Rosemarie Arnmark
Positiv förändring är nyckelbegrepp för detta ämne. Hur öppnar vi upp kommunikationen och får igång dialogen så att hela projektteamet pratar test? Vilka är nycklarna till att samla alla i projektet runt samma bild? Den här presentationen diskuterar kring och svarar på dessa frågor.
13:25 Omriggningsaktivitet
Jonas Hermansson (Inceptive)
Överraskning
13:35 Varför testar vi? Att skaka fram förankrade testuppdrag.
Rikard Edgren (LearningWell)
Rikard Edgren är en av Sveriges mest renomerade personer inom test, och vi är stolta över att ha lyckats locka honom till Stockholm för detta SAST-möte. I denna session kommer Rikard att berätta för oss om hur man bäddar för effektiv test genom att förstå vad som är viktigt.
14:20 Jonas-tid Överraskning
14:30 Fika Mingel och insikter från sponsorerna
15:00 Lottdragning Din chans att få extra nytta av din interaktion med sponsorerna
15:10 Mindgames
Lars-Peter Loeld
Läs gärna mer här
16:30 Avslutning av dagen Kort sammanfattning och avslutande ord

Hoppas att du, liksom vi, ser fram emot denna SAST-dag.


Guldsponsor

vakant (RING VÅR SPONSORANSVARIG IFALL DU VILL SPONSRA SAST-MÖTET)


Mötessponsorer


Lokal

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se

Anmälan

SAST Q3 2014 är fullbokat. Du som fått en bekräftelse har fått plats.

Frågor angående betalning, fakturering och bekräftelse kan du ställa till vår kassör (kassoren at sast.se).

Ansvariga för mötet

Jörgen Damberg - jorgen at sast.se (mötesansvarig)
Jörgen Damberg - jorgen at sast.se (talarfrågor)
Gun Ström Hagenfeldt - gun at sast.se (deltagarfrågor)
Ewa Wagner Lundholm - ewa at sast.se (sponsorfrågor)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»