SAST Stockholm Q2 2015-04-16

Tema: Tekniklingo för testledare + Årsmöte

Presentationer:

Hans Wallentin (pdf)

Lee Reid (pdf)

Richard Torkar (pdf)

Mikael Adenmark (pdf)

Anna Odhner & Johan von Botmer (pdf)

Jimmy Janlen (Twitter)

Q20

Testeffektiviteten är viktig i varje organisation. Tyvärr händer det att coacher och ledare inte förmår optimera testeffektiviteten bara på grund av att de inte kan tillräckligt mycket av den tekniska jargongen och begreppen för att kunna ta relevanta tekniska diskussioner, och ibland inte ens är medvetna om de tekniska möjligheter som står till buds.

Detta Q-möte sker i avsikt att förklara tekniska koncept och tekniska begrepp, och exemplifiera hur saker kan göras, för att deltagarna ska bli bättre rustade att själva förstå hur tekniska grepp kan göra så att testningen eventuellt kan förbättras i deras egen organisation.

AgendaProgram
08:00 Registrering
09:00 Välkomnande och introduktion
09:05 Hans Wallentin, SOASTA
Tekniken bakom en snabbare webbsida.
09:50 Info från SAST styrelse
10:00 Rast med kaffe och mingel
10:40 Anna Odhner, Inceptive samt Johan von Bothmer, Interfleet
Varför talar alla olika språk?
11:15 Mikael Adenmark, SCANIA
Hyggligt frequent integration - Vad innebär det att CEPPSS’a på Scania?
12:00 Lunch
13:00 Jimmy Janlén, Crisp
Workshop med verkan
13:30 Teknikrelaterad övning
13:35 Professor Richard Torkar, Chalmers, Göteborgs Universitet och Explanea
Vad säger forskare?
14:20 Rast med fika, besök hos sponsorer och mingel
14:50 Lottdragning och annonsering av tävlingsvinnare
15:00 Lee Reid, IBM
DevOps Concepts and Overview
15:30 Nicklas Bergman, Intergalactic Industries
Tekniktrender
16:30 Sammanfattning och avslutning av konferensdagen
16:33 Paus
17:00 Årsmöte för föreningen SAST
ca. 18:00 Årsmötet avslutas

Huvudsponsor

Vakant
Vill du veta mer om vad du har att vinna på att vara SAST-sponsor? Hör av dig till sponsor at sast.se


Mötessponsorer


Lokal

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se

Call for paper

Inför mötet skulle vi vilja få in förslag på föreläsningar, och förslag på vad ni vill höra.

Efter att vi fått in förslagen från er så kommer teamet som anordnar konferensen välja ut de som passar bäst in utifrån våra kriterier. Temat kommer vara ”Tekniklingo för testare”, och tanken är att förklara relevanta tekniska begrepp på ett sätt så att även tidigare icke-tekniska personer kan hänga med i diskussioner kring tekniska koncept som berör test.

Har du något intressant inom det området så tveka inte att skicka in ditt förslag.
Skicka allt till gustav at sast.se innan den 8/3.

Anmälan

Mötesavgiften är 550 kr vilket är självkostnadspris för fika och lunch. Läs vidare under Q-möten.

Anmälan stängdes 2015-04-07

Ansvariga för mötet

Mötesansvarig:Gustav Lindberggustav at sast.se
Deltagarfrågor:Emil Wilmarsgårdemil at sast.se
Talarfrågor:Jörgen Dambergjorgen at sast.se
Sponsorfrågor:Ewa Wagner Lundholm ewa at sast.se
BetalningsfrågorGun Strömkassoren at sast.se

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»