SAST Örebro Q2 2016-05-17

Inbjudan till SAST Örebro Q2

Tisdagen den 17 maj ses vi hos Nethouse kl 13.00 -16.30.

(Drottninggatan 2, Örebro)

Vi har äran att bjuda på en föreläsning samt årsmöte.

DevOps – vad är det och varför är det så viktigt för test?

DevOps handlar om att Development (Dev) och Operations (Ops) arbetar tillsammans. På denna session kommer vi reda ut vad DevOps är och vad det tillför. Ett område inom DevOps är automatiserad deploy som vi använder fullt ut i många av våra projekt. Vi demonstrerar hur det går till och vilka positiva effekter det ger i form av smart och värdefull testning.
Henrik Carlsson - Nethouse

Efter fika så fortsätter vi med

Årsmöte

§ 20 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Genomgång av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Övriga frågor
Emma Moll – Ordförande SAST Örebro

Därefter så har vi ett mingel med lättare tilltugg.

Välkommen med din anmälan till någon av mötesvärdarna senast tisdag 10 maj.

Daniel Östlin , Daniel dot Ostlin at nethouse dot se
Thomas Dahlman, thomas dot dahlman at e-man dot se

Varmt välkomna!

Obs! För att gå på mötena ska man vara medlem i SAST. Det är gratis och man registrerar sig på SASTs hemsida, på http://www.sast.se/member.jsp.

Om du vet någon mer som vill ha information om SAST Örebro, be dem kontakta någon i styrelsen. Detsamma gäller om du eller någon du känner till är intresserad av att prata på ett SAST-möte eller om företaget du jobbar på vill sponsra ett möte (med lokal och fika).

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»