SAST Stockholm Q2-möte 2006-05-04

Sammanfattning

Presentationer:

Torbjörn Ryber (pdf)

Andy Redwood 1 (ppt)

Andy Redwood 2 (ppt)

Rik Marselis 1 (pdf)

Rik Marselis 2 (pdf)

Rik Marselis 3 (pdf)

Henrik Lundin (pdf)

Mötessponsor

Maj är en hektisk tid, projekten ska avslutas och de extra kvällsaktiviteterna avlöser varandra. Trots detta samlades drygt hundra deltagare i år. Torbjörn Ryber inledde med att tala om vikten av bra testdesign. En av orsakerna till at vi inte är bättre på att testa är att vi själva kan för lite. Han presenterade även sin nya bok Testdesign för programvara - Så bygger du bra testfall som anlände rykande färsk från tryckeriet. TIPS. Köp boken på www.uppkopplat.se/butik och få 100 kronor rabatt som SAST-medlem genom att skriva in rabattkod "sast".

Andy Redwood som fick utmärkelsen EuroSTAR Excellence Award 2005 höll två uppskattade föredrag om bland annat de "Gyllene reglerna för test". Storleken på de projekt som Any har kört är imponerande i sig. Han talade om vikten av styrning och kontroll, speciellt i lite större projekt.

Rik Marselis från LogicaCMG i Holland ersatte Iris Pinkster som tyvärr inte kunde komma. Rik lyckades fänsgla deltagarna ända fram till slutet med sina erfarenheter inom outsourcing.

Denna gång var det premiär för bokbordet. Roligt att vi nu har två böcker om test på svenska, förutom dagens bok om testdesign även Ulf Erikssons grundläggande bok om Test och kvalitetssäkring. Ryktena gör gällande att det är fler böcker på väg inom ledarskap och kravhantering. Vi hoppas att bokbordet kan bli ett stående inslag på mötena.

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»