SAST Stockholm Q4-möte 2006-11-16

Tema - Lyckade testverktygsinföranden med VerktygsEXPO

Presentationer:

Kristian Karl (pdf)

Richard Torkar (mov)

Ingvar Nordström SSTB (pdf)

Stuart Lockyer (pdf)

Michael Sjölin (pdf)


Mötessponsorer

Många vill lyckas med testverktyg

En kulen dag i november samlades över 180 testintresserade SAST-medlemmar i Bonnierhuset för att tillbringa en dag med att lära sig mer om olika aspekter som införandet och användandet av testverktyg kan medföra. Temat för dagen var i grunden hur man gör för att lyckas med sina testverktygsinföranden även om ämnena för några av de sju talarpresentationerna var lite mer spridda än så. I anslutning till föreläsningssalen fanns ett utställarområde där sju företag fanns representerade för att svara deltagarna på detaljerade frågor runt sina lösningar med verktyg och tjänster runt dessa.

Dagen inleddes med att Ingvar Nordström från SSTB/ISTQB i ett kortare anförande berättade om att SSTB nu kan erbjuda ISEB-kurser på svenska. Därefter tog Katy Forsberg från Swedbank vid och berättade i en tydlig och uppskattad presentation hur de gick tillväga , strategier så väl som dragna erfarenheter, på Swedbank när de införde sin stora testverktygslösning där. Kathy fick massor av frågor vilket väl tydligt får avspegla intresset för ämnet. Efter dessa presentationer var det dags för fika och då hade deltagarna tillfälle att höra sig för bland företagen i expo-avdelningens montrar.

Innan den förlängda lunchen hann vi med att lyssna två ytterligare presentationer. Dels på Michael Sjölin från Knowit när han i en underhållande presentation berättade om sina erfarenheter från ett projekt för testverktygsinförande där man i införandeprocessen gjort allt rätt, utom att man hade valt verktyget utan närmare utvärdering och hur det gick. Därefter klev Sveriges första doktor i testautomation upp och höll en lite akademisk men mycket spännande och rolig presentation om helt automatiserade tester (automatiskt designade, utförda och analyserade) i en i framtiden mer spridd miljö av genetiskt framtagna programvaror. Lunchen var längre än vanligt och det serverades sjötunga med skaldjur som tillbehör.

Efter lunchen inleddes sessionerna med att Hans Wallentins ersättare Colin Robb från Mercury Interactive i England delgav sin långa erfarenhet om hur man bör införa testverktyg för att lyckas. Det handlade både om både strategier och organisation, samt att säkra kommunikationskanaler externt och internt. När Colin var klar tog Erik Lundh från Compelcon vid med en ganska teknisk beskrivning av hur man arbetar med testdriven utveckling och verktyget FitNesse som används mycket i samband med agila utvecklingsprojekt. Efter ytterligare kaffepaus presenterade Stuart Lockyer från Examinator en produkt för automatiserad test som är ny för den svenska marknaden. Dagens sista presentation hölls av Kristian Karl från Prolore som på ett underhållande sätt väckte de trötta åhörarna genom att han berättade om en mycket intressant tillämpning av Model Based Testing för att utforska tillståndsträd och hur denna implementerades i ett lasttestverktyg.

Vi tackar för en trevlig och lärorik dag, med många intressanta föreläsare och konversationer med företagen i ”Expo-arean”!

//Jörgen Damberg, för SAST

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»