Q-möten 1995 - 2004

Q4-möte 2004-11-18 - Testmiljöer

Temat för detta SAST-möte var testmiljöer och testdata. Vi fick ta del av hur både bank och försäkring (SHB, FSB och Folksam) hanterar testmiljö och testdata för test av komplexa affärssystem med många integrationer både vad avser system och plattformar. Utöver detta presenterade Bombardier sin lösning för test av styrsystem för tåg i ett automatiserat testsystem. Slutligen fick vi från Enea tips om hur man designar ett effektivt testsystem där även hårdvarukomponenter kan ingå .

Vi från SAST tackar våra duktiga föreläsare samt vår sponsor Enea för en intressant och givande dag!

Q3-möte 2004-09-23 - Verktygsexpo

Q2-möte 2004-05-13 - Förbättra testprocessen

Mötet den 13/5 inleddes med en presentation av vår sponsor, som hölls av Stefan Ek, VD för Sogeti Sverige.

Temat för dagen var ”Förbättring av testprocessen” och inleddes med Tim Koomen, som berättade om TPI (Test Process Improvement) och redovisade en undersökning som genomförts i olika organisationer som använt sig av TPI. Parallellt med denna presentation gjordes en undersökning av liknande erfarenheter bland mötesdeltagarna.

Resultatet av svaren från mötesdeltagarna, för vissa frågor, stämde ganska väl överens med resultatet från den undersökning som Tim presenterade.

Under eftermiddagen höll Lars Wahlberg föredraget ”Förbättringar av test på OM – några års perspektiv” där han presenterade erfarenheterna från utvecklingen av testverksamheten för börshandelssystemet SAXESS.

Pernilla Knutsson berättade sedan om sina erfarenheter av ”Testprocessförbättring på Sectra”. Sectra utvecklar bl a digitaliserade medicinska bildhanteringssystem för diagnostisering inom sjukvården.

Mötet avslutades med ett rollspel av Henrik Rylander, Skatteverket (fd Skattemyndigheten och Riksskatteverket) och Inger Blockmar, Sogeti. De presenterade en ”Tjänstebaserad testorganisation” där de berättade om erfarenheterna från genomförda testprocessförbättringar mha TPI.

Q1-möte 2004-02-19 - SwedenSTAR

Årligen hålls Eurostar - Europas största konferens om test. Vår tradition är att bjuda in de svenska talarna från senaste Eurostarkonferensen för att ge en smakbit av vad koneferensen har att erbjuda. Denna gång bjöd vi även in ett par mycket engagerade norska talare som med stort engagemang berätta om hur de byggt upp kompetensen kring test på sitt företag. Det var totalt sju intressanta föredrag som var mycket uppskattade av de drygt 120 deltagarna. De flesta av presentationerna finns att hämta i vårt mötesarkiv.

Q4-möte 2003-11-20 - Riskbaserad testning

Tema denna gång var Riskbaserad Testning. Paul Gerrard från Systeme Evolutif Ltd, London talade hela dagen utan att bli hes. Paul betonade vikten av att göra riskanalyser tidigt i projekten och att sedan hela tiden jobba i projektet med stöd av denna. En riskanpassad teststrategi tas fram för att minimera de identifierade riskerna.

Paul talade också om något som han kallar ”Projektintelligens”;. Det handlar om hur test kan tillföra intelligens (testinformation) i projekten för att hela tiden veta hur den aktuella situationen är. Veta var man befinner sig på kartan. Denna intelligens återkopplas därefter hela vägen upp till beställarsidan, vilken därmed får ”intelligens” för att kunna fatta rätta affärsmässiga beslut.

Dagen avslutades uppe i Sky Bar där en hel del medlemmar minglade loss.

Q3-möte 2003-09-18 - Administrativa Testverktyg

Tema denna gång var att presentera erfarenheter från användningen av ett antal administrativa testverktyg för hantering av tester och avvikelserapporter. Presentationerna bestod av success stories från projekt eller företag som använt sig av kommersiella verktyg från välkända leverantörer. I samband med detta arrangerade vi en liten mässa med utställare från Compuware, ForumSQL, Konsultbolaget, MCG, Mercury och Rational. Responsen från både deltagare och utställare var mycket positiv. Kommentarena var att det ger så mycket mer att få ta del av synpunkter och erfarenheter från riktiga användare.

Q2-möte 2003-05-15 - Testmetoder & Processer

Mötet den 15/5 inleddes med en presentation av vår sponsor för detta möte, MCG.

Temat för dagen var Testmetoder & Processer och presentationerna kördes på engelska. Clive Bates från Grove Consultants höll ett föredrag om "Challanges facing a test Manager" på förmiddagen och David Hayman höll två föredrag på eftermiddagen; ”If it wasn't for the users”; och ”Context driven testing vs. process driven testing”. Det vore en ”underdrift” att säga att han inte var så positiv till ”Context driven testing”. David avslutade dagen med att hålla tävlingen ”Who wants to be a tester” (på temat ”Who wants to be a millionaire”) inkl prisutdelning, där fina böcker om test gick att vinna.

Q1-möte 2003-02-20 - SwedenSTAR

Svenska bidrag från EuroSTAR 2002 i Edinburgh.

Q4-möte 2002-12-12 - Icke-funktionella tester

Q3-möte 2002-09-19 - Utvecklingstekniker för Testare

Temat den 19:e var tydligen av stort intresse, vi var tyvärr tvungna att tacka nej till ett flertal intresserade.Dagen blev väldigt lyckad, med många intressanta föredrag som på ett eller annat sätt anknöt till iterativ eller inkrementell testning.

Q2-möte 2002-05-16 - Configuration Management

Q1-möte 2002-02-21 - Test Management i praktiken

Q4-möte 2001-12-11 Test Management

Till mötet den 11:e lyckades vi engagera Lloyd Roden från Grove Consultants för att hålla sin Test Management tutorial. Intresset för dagen var stort, och vi kunde tyvärr inte ta emot alla intresserade.

Q3-möte 2001-09-27 - Testautomatisering och Testmetodik

Mötet den 29:e inleddes med en presentation av Mercury Interactive, därefter följde SAST information. Dagens första inbjudna talare var Roger Bjärevall från Innovative AB, som berättade om prestandatest med hjälp av Pureload. Talaren efter, Leif Bälter från Cap Gemini Ernst & Young berättade hur man kan bygga sitt eget testverktyg med hjälp av Excel om man inte har möjlighet att utnyttja andra verktyg.

Bo Svensson från WM Data talade om metodiken kring prestandatester mer allmänt, och banade väg för nästa ämne - om vikten av certifiering av testare. Steve Allott talade även om hur denna certifiering kan uppnås, ISEB nämndes naturligtvis.

Dagens sista talare var Barry Preppernau från Microsoft, vars ämne var hur man kommunicerar test till beslutsfattare. Ett stort tack till alla föreläsare, Mercury som sponsrade samt de ca 75 medlemmar som deltog!

Q2-möte 2001-05-17 - Standarder

Dagens möte inleddes med en företagspresentation från RadView, för att följas av information om EuroSTAR, den testkonferens som kommer att hållas i Stockholm 19-23 november i år. Därefter tog Mark Fewster över och presenterade vad Standardiserade Test tekniker är, och vad de är bra för.

Presentationen från SIS utgick tyvärr, men desto mer glädjande var det att efter lunch kunna presentera en utökad styrgrupp för SAST! Därefter lämnades ordet över till Stuart Reid, som gick igenom vilka standards som finns idag vad gäller test, samt beskrev hur en arbetsgrupp inom SIGIST gick till väga när de tog fram en brittisk teststandard.

Dagens ”officiella” program avslutades med en paneldebatt där den stora frågan var om vi behöver en svensk teststandard, och om isåfall SAST ska driva arbetet att ta fram den. Ett JÄTTETACK till panelen som bestod av: Leif Bälter (Cap Gemini), Bogdan Bereza-Jarocinski (Enea), Kenneth Osbjer (TietoEnator), Jenny Aréus (SEB) samt Mikael Qvist (Compuware)!

För hugade avslutades kvällen med SASTs traditionella vårpub (det var faktiskt 2:a året den hölls..) som sponsrades av TietoEnator!

Q1-möte 2001-02-27 - Mätningar

De flesta är överens om nyttan med mätetal, men hur gör man rent praktiskt för att få fram användbara sådana? Sigrid Eldh inledde med en genomgång om vad man kan/bör mäta i olika faser, och några vanliga fallgropar. Magnus Höglund presenterade PMA,  TietoEnators metod för Praktisk Mätetals Användning. Fokus låg på att hitta de mätetal som kommer till användningn redan i projektet, inte bara ättal som tas fram för en forskningsrapport.

Efter lunch gavs information från SAST styrgrupp, bla om att den nya webben är uppe, kurser och konferenser som kommer framöver. Det noterades också att SAST idag har nästan 750 medlemmar!

Sedan var det dags för en rejäl (och välbehövlig) duvning från Terttu Orci i vad som krävs för att mätetal ska vara användbara, genomgång av definitioner och en intressant inblick i vad det forskas på i dagsläget. Erik Karles berättade hur han använde mätetal inom ett testprojekt för ett par år sedan, både om vad som fungerade bra, och vad som fungerade mindre bra.

Som avslutning visade Pia-Lotta Svensson och Daniel Andersson från Modul 1 2 verktyg som kan användas som hjälp vid insamlandet av data, och naturligtvis som stöd för testprocessen i sin helhet.

Ett stort tack till Mercury som sponsrade dagen, och till de ca 65 medlemmar som trots sportlov ville delta!

Q4-möte 2000-12-01 - Testprocess

Q3-möte 2000-09-21 - Användbarhet

Q2-möte 2000-05-25 - Vart är test på väg?

Q1-möte 2000-02-14 - Special Guest Stars, SAST 5 years celebration

Q4-möte 1999-11-25 - SwedenSTAR

Q3-möte 1999-09-23 - Test i WEB-miljö

Q2-möte 1999-04-27 - Testning i andra branscher

Q1-möte 1999-02-18 - Hur man säljer in test hos beslutsfattare

Q4-möte 1998-11-19 - Krav på Krav hos VM-data

Q3-möte 1998-09-24 - Testverktyg

Q2-möte 1998-04-22 – Hos Securitas Larm AB

Q1-möte 1998-02-17 - Stegen fram till verkligt provfall

Q4-möte 1997-11-13 - Testning säkerställer sekelskiftet

Q3-möte 1997-09-17 - Kvalitet vs Test

Q2-möte 1997-04-22 - Användarvänlighet hur testar vi det?

Q1-möte 1997-02-17 - CMM & TIM

Q4-möte 1996-11-26 - Förbättra mjukvaruprocessen och testeffektiviteten

Q3-möte 1996-09-24

Q2-möte 1996-05-06 - Test Management

Q1-möte 1996-02-07 - Test is a four letter word

SAST-möte i samarbete med NFI 5-6 februari 1996

SAST-möte 1995-12-11

SAST-möte 1995-10-03 - Testbegrepp

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»