Styrelse april 2016 - april 2017


Ny styrelse väljs vid årsmötet i februari som äger rum i samband med kvartalsmöte Q1. Vid detta möte presenterar valberedningen sitt förslag på styrelseledamöter och revisor, årsmötet väljer sen att bifalla eller föreslå andra ledamöter. Är du som medlem intresserad av att vara med och arbeta i styrelsen ska du kontakta valberedningen om detta i god tid innan årsmötet. Vi är en ideellt arbetande styrelse inom SAST med ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter som fördelas inom styrelsen och det finns en beskrivning över vad ett styrelseuppdrag innebär. Prata gärna med någon av oss i styrelsen för att få veta vad ett styrelseuppdrag innebär.

Efter att styrelsens valts på årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte, vilket innebär att styrelsen internt väljer ordförande, kassör och övriga poster inom styrelsen. Styrelsemöten hålls 4-6 gånger per år där vi beslutar om kommande medlemsmöten, ekonomi och övrigt arbete vi ska syssla med. För varje medlemsmöte utses minst två personer som ansvariga för planering och arrangemang.


Styrelsen har beslutat om en policy för webblatsen som du kan läsa här (pdf).

Styrelsen

Mailadress

Roll

Ylva Ocklind

ylva at sast.se

Ordförande

Gun Ström Hagenfeldt

gun at sast.se

Kassör

Claes Richárd

claes at sast.se

Webmaster

Ewa Wagner Lundholm

ewa at sast.se

Styrelseledamot

Eva Persson

eva.persson at sast.se

Styrelseledamot

Michael Albrecht

michael at sast.se

Sponsoransvarig

Jörgen Damberg

jorgen at sast.se

Styrelseledamot

Mattias Östholm

mattias at sast.se

Styrelseledamot

Kristina Bihlar

Kristina at sast.se

Styrelseledamot

Rebecca Holm

rebecca at sast.se

Styrelsesuppleant

Saad Hasim

saad at sast.se

Styrelsesuppleant

Revisor

Tommy Nilsson Hummelkläppen