SAST Stockholm Q1 2009-02-19

Tema - Framtidens testning + ÅrsmöteÅrets första möte handlade om framtidens testning ur olika aspekter, i olika typer av organisationer, med nya tekniker, verktyg och arbetssätt.

Kortreferat av mötet

Agendan hade god lockelse på medlemmarna. Närmare 220 ivriga deltagare, talare och sponsorer mötte upp den tidiga torsdagsmorgonen, för att tillsammans njuta dagens spännande hållpunkter.

Dagen inleddes med att styrelsen presenterades och det hölls en kort introduktion till dagen, anledd av dagens conferentier; Pablo Garcia (SAST/Know IT).

Direkt därefter tog Kristian Karl (Prolore) och Christina Nordström (PPM) vid och beskrev i dialog hur en testautomatisering enligt MOB (Model Based Testing) introducerats och hur den användes på PPM – samt vilka fördelar den gav organisationen i form av snabbare åtgärdande av fel samt bättre testeffektivitet.

Efter denna givande presentation var det dags för fika. Sponsorerna (Huvudsponsorn Know IT samt Prolore, Enea, SQS, IBM och Sogeti) höll tävlingar och bemötte delegaternas frågor under fikat – och arrangerade i många fall tävlingar bland deltagarna.

Efter fikat tog Ingvar Nordström (Scania samt SSTB. Ingvar är ej gift med föregående talare) och Beata Karpinska (Time Care AB samt SSTB) vid och beskrev testningens axiom i SSTB:s sju parametrar, med gott om belysande erfarenheter och tydliga exempel. Avslutningsvis beskrev de även den kursverksamhet som SSTB tillhandahåller och genomför.

Efter Ingvar och Beata var det dags för Wasif från Högskolan i Blekinge, samt organisationen SWELL. Han beskrev hur två lyckade implementationer av evolutionär automatiserad testning gått till. Detta är en metod som i vissa fall är applicerbar för att effektivt och maskinellt finna ett good-enough-/optimalt läge utifrån variabla ingångsparametrar (indata, konfigurationsparametrar o.s.v.) som styrs med maskinell intelligens mot ett specificerat förväntat resultat.

Nästa talare var jag själv, som med kännetecknande tidsoptimism försökte hinna förmedla en framtidssyn av vad de företag som idag ligger i framkant tycks vara sysselsatta med, och som kan tänkas sprida sig till flera organisationer de närmsta åren.

Lunchpausen kom därnäst. Den blev lång, till den goda kycklingens och sponsorernas fromma.

Efter lunchen snackade Anders Hellman och Martin Gerson från evenemangets huvudsponsor, Know IT, om hur man med en strukturerad ansats och helhetssyn kan införa verktygsstöd för att få ett större värde av process-satsningar.

Magnus Lindblom och Henrik Magnusson (båda från SEB) talade därefter om hur skapandet av deras Test Center, med organisation, processer och verktygsstöd realiserats och vilka effekter de ser från denna satsning. Intresset var stort och det blev en lång frågestund efteråt, innan det var dags för fika och mer tid för mingel och sponsorkontakter.

Efter kaffet och bakelserna kom Dr Thomas Fürth från Kairos Future som en återvändande talare. Han höll en spännande föreläsning på SAST 2004, om vad som skiljer morgondagens medarbetare från tidigare generationer, Denna presentation hade han utvecklat ytterligare de gångna fem åren och även inkluderat globala skillnader.

Dagen avslutades med föreningens årsmöte, samt ett välbesökt mingel. Minglet inkluderade snacks och tilltugg, som huvudsponsorn Know IT stod för.


Tack för ett bra Q-möte, alla deltagare, talare, sponsorer och arrangörer!


- Jörgen Damberg, för SAST


Presentationer

I den takt presentationer inkommer från talarna så kommer dessa även att publiceras här.

* Kristian Karl och Christina Nordström

* Ingvar Nordström och Beata Karpinska

* Wasif Afzal

* Jörgen Damberg

* Anders Hellman och Martin Gerson

* Magnus Lindblom och Henrik Magnusson


Mötesansvariga

Har Ni frågor eller vill lämna synpunkter eller tips, vänligen kontakta oss.

Johan Hartman (johan.h at sast.se), mötesansvarig
Pablo Garcia, ansvarig (pablo@sast.se), frågor om talare
Johan Bryvall, (johan at sast.se), frågor om anmälningar
Lisbeth Beijner (lisbeth at sast.se)
Hans-Gunnar Leythman (hans-gunnar at sats.se), frågor om, och av sponsorer

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»