SAST Öresund Q1 2011-02-09

Testbara krav!

Mötesinbjudan återfinnes som en pdf-fil här.

Presentationerna från mötet finns nu tillgängliga!
Testbara krav
Use-Case 2.0

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2015

SAST Stockholm

» 2015-02-19 Q1
How to improve software quality - Continuous Integration

» 2015-04-16 Q2 Tekniklingo för testledare

SAST Väst

» Inget planerat

SAST Öresund

» 2015-03-26 Q1 Security Testing

SAST Värmland

» Inget planerat

SAST Örebro

» Inget planerat