SAST spring meeting Stockholm postponed to October 1st 2020!

Theme: "Shift Happens - Learn new way of thinking and make a difference in the future organizations"

Follow the link for more information about new date!SAST Spring Meeting -Stockholm is postponed to 2020-10-01 due to COVID-19

Due to concerns about the spread risk of COVID-19 which has been changed from MODERATE to VERY HIGH in Sweden according to the Public Health Authority and recent press conference recommending that indoor activities with many people who are close to each other should be avoided, SAST-Board decided to postponed Spring meeting to October 1st 2020.

The emerging situation is very unfortunate, but the health and safety of our members, speakers, sponsors and staff is our top priority, especially as the world is experiencing growing health risks for the public linked to the Corona virus (COVID-19).

Those who have already registered for a spring meeting will automatically be moved to the autumn meeting. If you choose to cancel your seat, please contact us via email for a refund of the registration fee. Our recommendation is to keep your place booked.
We thank you for your patience!

SAST Vårmöte- Stockholm har flytta till 1:e Oktober 2020. p.g.a COVID-19

På grund av oro över spridningsrisken för COVID-19 som har ändrats från MÅTTLIG till MYCKET HÖG i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten och senaste presskonferens som rekommenderar att inomhusaktiviteter med mycket folk som sitter nära inpå varandra bör undvikas har SAST-Styrelse beslutat att flytta fram Q-mötet med temat ”Skift happens” till 1:e Oktober 2020.

Den uppkomna situationen är mycket olycklig, men hälsan och säkerheten hos våra medlemmar, föredragshållare, sponsorer och medarbetare är vår topprioritet, särskilt då världen upplever växande hälsorisker för allmänheten kopplade till Coronaviruset (COVID-19).

Du som har redan anmält dig till vårmöte kommer automatisk flyttas till höstmöte. Väljer du ändå avboka din plats ber vi dig kontakta oss via email för återbetalning av registreringsavgiften. Vår rekommendation är att behåll plats bokade.
Vi tackar dig för ditt tålamod!Huvudsponsor

Meeting sponsorsLocation

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se
Responsible for the meeting

Parisa Andersson at sast.nu (meeting project manager & responsible for speakers/local matter)
Jekaterina Arsalani at sast.nu (meeting manager & responsible for speakers matter)
Ülker Kaymakci at ulker @ sast.se (responsible for evaluation of meeting)
Ylva Ocklind at sast.nu (responsible for participants matter
Rickard Ridderstrom at sast.nu (speaker responsible)
Jörgen Damberg at sast.nu (responsible for speakers matter)
Michael Albrecht at sast.nu (sponsor manager)
Gun Ström Hagenfeldt - gun at sast.se (responsible for registration & SAST paymaster)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»