SAST Vårmöte 2020-03-19 (Stockholm)

Shift Happens!

Shift happens – lär dig nya sätt att tänka och gör skillnad i framtida organisationer

Dagens samhälle står inför ett nytt paradigmskifte. Flexibilitet räcker inte till längre för att bemöta oförutsägbarhet, ständiga förändringar och komplexitet. Organisationer är på väg från agilt till Shift left, ett mindset som förenar DevOps och verksamhet i en gemensam värdekedja. Syftet är att ta bort alla gamla stereotyper kring drift och produktion, skapa förutsättningar för maximal leveranshastighet samt bryta traditionella silos med hjälp av autonoma feature team.

I Shift left approach har kvalitet det högsta värdet och vi ser stora förändringar inom test- och QA-arbete. De traditionella testaktiviteterna hindrar organisationer att leverera värde och kvalitet i takt med önskemålen vilket i sin tur ökar behovet av nya kompetenser och teknologier. Man strävar efter system som är länkade med varandra, är smarta och som har ett sammanhängande syfte. Därför behöver agila team ta helhetsansvaret för end-2-end och verksamhetsprocesser som skär igenom fler system. För att skapa intelligenta och integrerade system behöver hela organisationen skifta fokus.

Under detta Q-möte kommer vi att förmedla erfarenheter kring tankesättet Shift left och prata hur det påverkar test och QA i närmaste framtid. Vi delar med oss av verktyg för kreativitet och innovation samt ger en överblick över kompetensbehovet för att fortsätta vara attraktiva under ständiga förändringar.

Just nu söker vi talare inom AI, Machine Learning, Model based testing, design av automattester, virtualisering av test miljöer, Robotics automation, test design automatisering, test i Cloud, Objectives and Key Results, Design thinking, Shift left testing, Shift left deployment, Shift left design.


Är du är intresserade att hålla tal eller workshop, vänd dig till oss;

Jekaterina

Parisa

YlvaMötessponsorerLokal

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, STOCKHOLM
www.conference.bonnier.se

Anmälan

Det är ännu inte bestämt när anmälan öppnas.

Ansvariga för mötet/Responsible for the meeting

Parisa Andersson - parisa at sast.nu (mötesansvarig & lokalfrågor)
Jekaterina Arsalani- jekaterina at sast.se (mötesansvarig & talarfrågor)
Ylva Ocklind- ylva at sast.se (deltagarfrågor)
Rickard Ridderstrom - Rickard at sast.se (talarfrågor)
Eva Persson - Eva at sast.se (talarfrågor)
Anna Odher - Anna at sast.se (talarfrågor)
Mattias Ostholm - Mattias at sast.nu (deltagarfrågor)
Michael Albrecht - michael at sast.se (sponsorfrågor)
Gun Ström Hagenfeldt - gun at sast.se (anmälningsfrågor)

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2020

SAST Stockholm

» 2020-03-19 Vårmöte "Shift happens!"
(Lokal: Bonnier)

» 2020-10-08 Höstmöte "Test in the pipeline"
(Lokal: 7A vid Odenplan)

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»