Jobbtorg

Söker ditt företag nya medarbetare? Eller vill du själv byta jobb? Här har du möjlighet att beskriva ditt företag eller dig själv. Annonsen bör vara kortfattad (5-6 rader) och gärna hänvisa till en mer komlett beskrivning via en länk till den egna webbplatsen. Strukturen på annonsen bör vara: 1. om företaget, 2. om tjänsten, 3. om ansökan.
Alla annonser ligger uppe två månader om inget annat överenskommits. Skicka ditt bidrag till webbansvarig (eller webmaster at sast.se). Vi förbehåller oss rätten att korta ner texten och ändra dispositionen om det behövs.