SAST Stockholm Q15 14-15 oktober 2010

Tema - 15-årsjubileum

»15-årsjubileets webbplats

Presentationer:

Presentationerna nedan listas i alfabetisk ordning, efter första föredragshållarens efternamn.

För detaljerad information om de enskilda presentationerna hänvisas till jubileumswebben


Henrik Andersson - Accelerera dina färdigheter som testare

Thomas Arts - QuickCheck, decreasing your test effort by a factor five

Rob Baarda - End to End testing

Robin Bater - Agile Requirements Best Practices

Robin Bater - Testing in an IBM agile solution

Mattias Bergströmner och Rob Baarda- World Quality Report: De senaste trenderna i test, kvalitet, metoder och effektiva processer samt verktyg

Khurram Bhatti och Ahmad Nauman Ghazi - Effectiveness of Exploratory Testing

Robert Bornelind - Testa system, javisst! Men borde vi inte också testa kraven?

Adnan Causevic och Daniel Sundmark - Test Driven Development: Factors of Failure

Anders Claesson - Teststrategier i Agila Projekt

Jörgen Damberg - Open Source testverktyg, en översikt

Ravi Danino - Agile in HP Software

Rickard Edgren - 5 steg till kreativ testning

Magnus Edlund - Skillnad i planering mellan stora och små testprojekt

Henrik Emilsson - Testning som beslutsstöd

Emelie Engström - Regressionstest, teori och praktik

Ann Fliesmark, Michael Albrecht och James Bach - En resa från scriptade tester till exploratory i högintensiv testmiljö

John Fodeh - Adventures with Test Monkeys

John Fodeh - EuroSTAR2010 Highlights

Mats Grindahl - Mjuka Faktorer inom Test: förbättring av testprocess och metoder, en suboptimering?

Klas Hallberg - Hångla Mer

Jonas Hermansson - Bortom agilt

Noah Höjeberg - Randomtester i börssystem

Martin Jansson - Broken Windows-teorin och testningsskuld

Annika Kortell - Agil acceptanstest

Helena Lind - Testautomation i agila projekt

Vinod Malhotra - Testing in an Agile World – What does it mean for People, Processes and Tools

Kenneth Osbjer - Hänger testbranschen med i förändringen?

Torbjörn Ryber - Myter och verklighet om utforskande tester

Henrik Rylander - Acceptanstest är mer än du tror

Dietmar Strasser - State Driven Testing, an innovation in UI Test Automation

Jagannath Tammeleht - Förbättra testprocessen i förvaltningen med Kanban

Therese Vegerfors och Tobias Ahlgren - Bekräfta användarupplevelser tidigt

Katrine Ölund och Åsa Lindell - Vandra inte omkring planlöst, gör en utflykt

Marie Östberg - Resultatet från en undersökningen om svenska företags krav- och testhantering idag och i framtiden

Sven Wedemalm - Compare Testlab och Tjänste-leveranser i molnet

Tidigare möten

Tidigare möten återfinns här.


2022

SAST Stockholm

» 2022-11-07 Höstmöte Stockholm

SAST Väst

»

SAST Öresund

»

SAST Värmland

»

SAST Örebro

»